MXp

Reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

Gay-Nej till Obamas kulturimperialism

Publicerad 2015-07-31 18:40:16 i Politik,

President Kenyatta talar i videoklippet nedan om gemensamma värderingar och intressen, men också om det som skiljer Kenya och USA.

Obama kan inte komma och föreskriva ett gästland att man ska börja samma karusell som i västländerna med att högtryckspropagera för HBTQ-livsstilarna.

Vi noterar alldeles särskilt president Kenyattas mycket kloka och välformulerade svar. Dessutom, säger Kenyatta, är Gay-frågan för Kenyas ledare och folk en icke-fråga...

Tänk om Sveriges statsminister, regering och riksdag ville lyssna till Kenyas president Kenyatta och till de afrikanska kyrkoledarna...


H/T: Jan-Ola Gustafsson

AKTUELLT Läs även andra intressanta bloggar om: Obama, Kenyatta, gay, hbtq ::

Vad kostar massmigrationen?

Publicerad 2015-07-30 09:21:00 i

JENS JUNELIND Insändare i Jönköpings-Posten: "Invandringen Ett plus på 96 miljarder":

- Ofta hör jag att invandringen drabbar statskassan i Sverige med stora belopp. Men nu har statsrevisionen visat det helt motsatta, att Sverige går med 96 miljarder i vinst istället för förlust. Sveriges humanitära syn på att hjälpa människor som flyr för sina liv bort från krig och förföljelse ger inkomster istället för förlust.

Se insändaren av Jens Junelind i Jönköpings-Posten


Björn Runn är en av dem som läser Jens Junelinds insändare.

Runn skriver nu en insändare "Floskler och illa underbyggda påståenden".

Sänder den till JP som dock inte tar in insändaren, vilken återges här nedan:Av den som kallar sig "samhällsdebattör" kunde man vänta sig annat än floskler och illa underbyggda påståenden.

Problemet är inte den grupp invandrare som är i arbete, eller "sysselsatt" som den officiella statistiken anger. ("Sysselsatt" är den som i minst en timma varit i någon form av aktivitet).

Det bekymmersamma för Sverige är den stora grupp invandrare som inte är i arbete.

Efter 15 år i Sverige är sysselsättningsgraden för den invandrade delen av befolkningen drygt 60% enligt SCB. För den övriga delen av befolkningen är denna siffra 82%. För att kunna finansiera välfärden på sikt krävs en sysselsättningsgrad över dryga 80%. Just därför kan prof. em. Jan Ekberg (Sveriges mest ansedda forskare på området) slå fast att invandringen är en nettokostnad sedan mitten av 70-talet. Minst 60 miljarder årligen.

Skatter och transfereringar är i Sverige kopplade till individen, vilket innebär att det går att jämföra invandrare och inrikes föddas skatter och bidrag med stor precision. Statistiken finns hos SCB. Denna visar att utrikes födda med förvärvsarbete i genomsnitt tjänar avsevärt mindre än genomsnittet och betalar därför in mindre i skatt.

2013 då det är det senaste året med skattedata från SCB. Sverige samlar officiell data för samtliga skattebetalare i landet och redovisar hur mycket skatt i genomsnitt inrikes och utrikes födda faktiskt betalar in. Svaret är att utrikes födda hushåll betalar in ungefär ca 40 procent mindre i skatt än svenskfödda hushåll.

Det är viktigt att poängtera att gapet på ca 40 procent gäller även när invandrares demografiska fördel i form av färre pensionärer har räknats in. Att en högre andel är i arbetsför ålder räcker helt enkelt inte till för att kompensera det gigantiska gapet i andel förvärvsarbetande, snittinkomst och genomsnittliga skatter. Transfereringar och bidrag är också ofta högre än inbetalt skatt för den med en låg lön.

Sveriges tre mest mångkulturella kommuner är Botkyrka, Södertälje och Malmö. 56 procent av Södertäljes befolkning har utländsk bakgrund (40 procent utrikes födda). Andelen är 50 procent i Botkyrka (36 procent utrikes födda) och 43 procent i Malmö (31 procent utrikes födda).

Botkyrka, Södertälje och Malmö har inte alltid varit ekonomiska katastrofzoner utan snarast genomsnittliga. Södertälje har legat över rikssnittet och Malmö strax under med Botkyrka exakt på rikssnittet. Om vi går tillbaks i tiden till 1980-talet var även Malmös ekonomi bättre än genomsnittet för riket.

SCB redovisar kommuners skattekraft från 1995, i praktiken ett mått på beskattningsbar inkomst per invånare. Det kan därför vara intressant att jämföra de mångkulturella kommunernas skattekraft med riksgenomsnittet.

• Botkyrkas skattekraft har gått från +1 procent år 1995 till -14 procent år 2015.
• Södertäljes skattekraft har gått från +5 procent år 1995 till -8 procent år 2015
• Malmös skattekraft har minskat från -3 procent år 1995 till -16 procent år 2015.

Skulle Malmö varit ett land skulle dess ekonomi varit sämre än Greklands.

Kanske kan "samhällsdebattören" Junelind kontrollera fakta innan han lämnar sitt nästa alster?

Verkligheten blir inte annorlunda av att han träffar trevliga människor på pizzerior eller bland vårdpersonal. Jag träffar dem också. Men av vilket skäl blir det bättre för de hundratusental i utanförskap? Det borde Junelind fundera över.

Björn Runn

Låt oss jämföra texterna Junelind vs Runn.

Junelinds text är allmänt hållen utan egentliga fakta. Och politiskt korrekt.

Runns text har ett antal fakta om de invandrarproblem som landets kommuner har ekonomiskt. Runn är inte politiskt korrekt.

Jönköpings-Posten publicerar det politiskt korrekta liksom majoriteten av massmedia. Och JP publicerar inte kritik av massmigrationen.

SENSE MORAL: Fakta har ingen plats i MSM...AKTUELLT Läs även andra intressanta bloggar om: Jens Junelind, Jönköpings-Posten, Björn Runn, massmigration, MSM, media, politiker ::

Noa - Regnbågen - Pride - Islam

Publicerad 2015-07-28 00:52:00 i Krönika,


Screenshot Site For Everything

NOA... vandrade med Herren, fann hans nåd, byggde arken.

REGNBÅGEN... är förbundstecknet till Noa om Guds nåd.

PRIDE... 2015 års Pridevecka börjar måndag 27/7 HBTQ.

ISLAM... tar avstånd från HBTQ, Prideveckan, homofili.DN-Pride-27-7-2015

Sex av åtta partiledare deltar inte under Prideveckan: Stefan Löfven (S), Åsa Romson (MP), Jimmie Åkesson (SD), Jan Björklund (FP), Annie Lööf (C), Jonas Sjöstedt (V). - Bild t.h. RFSL

Men sju riksdagsledamöter deltar under seminarier och politiska utfrågningar. Två partiledare och fem ministrar deltar: Anna Kinberg Batra (M), Ebba Busch Thor (KD), kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP), utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), justitieminister Morgan Johansson (S), biståndsminister Isabella Lövin (MP).

Fyra av åtta riksdagspartier är inte representerade under Prideveckan, nämligen Folkpartiet, Centern, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna.R E F L E K T I O N E R

VAD är att säga om rubrikens fyra subjekt i deras relationer till varandra?

VAD är att säga om SVT & SR (public serviceföretagen) och deras ständiga propaganda för HBTQ och RFSL var eviga dag året om, och inte minst under Pride-veckan?

VAD betyder och innebär "kärlek" för HBTQ- och RFSL-folket?

VAD mera att reflektera över?...


AKTUELLT DN: Tio höjdpunkter på Pride, IsraelInTheWorld: Sveriges hysteriskt unilaterala multi-kulti, Läs även andra intressanta bloggar om: Noa, Regnbågen, förbundstecken, nåd, Pride, RFSL, hbtq, Allan Hellman, islam, Muhammed, koranen, sharia :: Updated 29/7 08:35 ::

Om MXp


Kontakt


Min profilbild

Dag Selander

KontaktPrenumerera och dela

Till bloggens startsida


Kategorier


Arkiv