MXp

Reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

TRENDBROTT i Sverige?

Publicerad 2017-02-27 01:45:00 i Kristen tro,

DEN SVENSKA NATIONEN är i ett tillstånd av förfall.

EN FÖRNYELSE och upprättelse ser förebedjare i bön om Nåd.


Sverigebönen

"JOSIA var 8 år när han blev kung och han regerade i 31 år i Jerusalem. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon och vandrade i allt på sin fader Davids väg och vek inte av vare sig till höger eller till vänster." (2 Krön 34:27)

När Josia blev kung var nationens tillstånd i förfall. En konsekvens av att fäderna "hade gjort vad som var ont i Herrens ögon." (2 Krön 33:22) Templet var förfallet och folket hade övergett Herren, sin Gud. Guds vrede var stor. Men Gud visar än en gång att han inget hellre önskar än att hjälpa och leda den som är villig att lyda och följa honom.

Josia visar vilket inflytande en ung människa kan ha på en hel nation. Gud försåg honom med goda rådgivare: Översteprästen Hilkia och sekreteraren Safan. (2 Kung 22:8) Profetissan Hulda, som fick tala ut ordet från Herren när Josia bäst behövde det: "Eftersom ditt hjärta blev mjukt och du ödmjukade dig inför Herren när du hörde vad jag talat mot denna plats och mot dem som bor här...därför har jag också hört dig, säger Herren." (2 Kung 22:19).

Josia visade ödmjukhet men också en stark målmedvetenhet när det gällde att leda folket tillbaka till Gud. Idag kallar Gud ut ledare att vara vår tids "Josia-gestalter". Vi ser redan unga människor som betalar ett högt pris för att stå upp för Guds ord på de mörkaste platserna. Man "skrattar åt dem och hånar dem" (2 Krön 30:10) men vi tackar Gud för de som hör Herrens "ilbud" och "ödmjukar sig". (v 11).

Låt oss som förebedjare för vårt land vara goda rådgivare som stöttar varandra över generationsgränser!

"Men Herrens plan består för evigt" (Ps 33:11).


TEXTEN OVAN:
Klipp ur Nyhetsbrev (26/2) från Sverigebönen
...


AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: Riksdag, Regering, förebedjare, förfall, bön, upprättelse, nåd :: Update 06:20 ::

Kommentarer

Postat av: Anonym

Publicerad 2017-02-27 06:32:25

De Styrande i Sverige använder Guds Nåd till synd och fortsatt synd.

Man ska inte bedja om välsignelse för dessa styrande,
som använder vår bedjande om välsignelse för dem,
till fortsatt synd.

NEJ !

Vi skall Binda dem i deras synd och bedja om GUDS TRAFF för deras synder,
på det att de må besinna sig och omvända sig till Gud i och genom Herren Jesus Kristus.

Om de inte omvänder sig utan fortsätter i sitt syndande,
som Abort och Homosexualitet,
så kommer Sverige att gå förlorat.

Arne Strand.

Postat av: MXp

Publicerad 2017-02-27 06:57:43

Sanna förebedjare ber inte om välsignelse för och över landets riksdag och regering utan om förnyelse och upprättelse för Sverige.

Doktrinen - omfattad av opinionen - om Människan som alltings mål, mått & medel har ingen plats för den som sagt "Jag är vägen, sanningen och livet."

Vad autentiska kristna ska be för är inte välsignelse över landets riksdag och regering. Bönens inriktning ligger i linje med vad som gäller om brott och straff. Botemedlet ges utifrån omvändelse.
~~~~~~~~

Postat av: Kalle

Publicerad 2017-02-27 09:52:41

Kan det vara så att Herren har prövat oss tillräckligt nu? Att lögnens folk som fått härska genom bedrägeri, ränker och fasansfull lögn visat världen tillräckligt att de är förbundna med Satan? Jag påstår att sanningens folk och företrädare är intimt förbundna med Jesus även om de inte vet om det och att Gud nu är beredd att ge mandat för att Satans folk på jorden ska krossas en gång för alla och för evinnerlig tid. Varhelst ni hör sanningen basuneras ut ska ni öppna era hjärtan på riktigt och hjälpa till att sprida budskapet och med alla medel ställa upp för dess företrädare och varhelst ni stöter på lögnens folk ska ni göra allt som står i er makt att förpassa dem till avgrunden där de hör hemma. Jesus ger oss mandat att använda svärdet för detta.

Svar: Kalle, du skriver: "... varhelst ni stöter på lögnens folk ska ni göra allt som står i er makt att förpassa dem till avgrunden där de hör hemma. Jesus ger oss mandat att använda svärdet för detta." Vilka mandat?
Dag Selander

Postat av: Anonym

Publicerad 2017-02-27 19:22:54

Till Kalle -

Det enda Svärd de Kristna Har mandat att använda är - ANDENS SVÄRD !.

Det kan användas i Bön mot de ogudaktiga syndarna.

i Korthet..

Arne Strand.

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
Kontakt



Prenumerera och dela

Till bloggens startsida


Kategorier


Arkiv