MXp

Reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

TRENDBROTT i Sverige?

Publicerad 2017-02-27 01:45:00 i Kristen tro,

DEN SVENSKA NATIONEN är i ett tillstånd av förfall.

EN FÖRNYELSE och upprättelse ser förebedjare i bön om Nåd.


Sverigebönen

"JOSIA var 8 år när han blev kung och han regerade i 31 år i Jerusalem. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon och vandrade i allt på sin fader Davids väg och vek inte av vare sig till höger eller till vänster." (2 Krön 34:27)

När Josia blev kung var nationens tillstånd i förfall. En konsekvens av att fäderna "hade gjort vad som var ont i Herrens ögon." (2 Krön 33:22) Templet var förfallet och folket hade övergett Herren, sin Gud. Guds vrede var stor. Men Gud visar än en gång att han inget hellre önskar än att hjälpa och leda den som är villig att lyda och följa honom.

Josia visar vilket inflytande en ung människa kan ha på en hel nation. Gud försåg honom med goda rådgivare: Översteprästen Hilkia och sekreteraren Safan. (2 Kung 22:8) Profetissan Hulda, som fick tala ut ordet från Herren när Josia bäst behövde det: "Eftersom ditt hjärta blev mjukt och du ödmjukade dig inför Herren när du hörde vad jag talat mot denna plats och mot dem som bor här...därför har jag också hört dig, säger Herren." (2 Kung 22:19).

Josia visade ödmjukhet men också en stark målmedvetenhet när det gällde att leda folket tillbaka till Gud. Idag kallar Gud ut ledare att vara vår tids "Josia-gestalter". Vi ser redan unga människor som betalar ett högt pris för att stå upp för Guds ord på de mörkaste platserna. Man "skrattar åt dem och hånar dem" (2 Krön 30:10) men vi tackar Gud för de som hör Herrens "ilbud" och "ödmjukar sig". (v 11).

Låt oss som förebedjare för vårt land vara goda rådgivare som stöttar varandra över generationsgränser!

"Men Herrens plan består för evigt" (Ps 33:11).


TEXTEN OVAN:
Klipp ur Nyhetsbrev (26/2) från Sverigebönen
...


AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: Riksdag, Regering, förebedjare, förfall, bön, upprättelse, nåd :: Update 06:20 ::

Kommentarer

Postat av: Anonym

Publicerad 2017-02-27 06:32:25

De Styrande i Sverige använder Guds Nåd till synd och fortsatt synd.

Man ska inte bedja om välsignelse för dessa styrande,
som använder vår bedjande om välsignelse för dem,
till fortsatt synd.

NEJ !

Vi skall Binda dem i deras synd och bedja om GUDS TRAFF för deras synder,
på det att de må besinna sig och omvända sig till Gud i och genom Herren Jesus Kristus.

Om de inte omvänder sig utan fortsätter i sitt syndande,
som Abort och Homosexualitet,
så kommer Sverige att gå förlorat.

Arne Strand.

Postat av: MXp

Publicerad 2017-02-27 06:57:43

Sanna förebedjare ber inte om välsignelse för och över landets riksdag och regering utan om förnyelse och upprättelse för Sverige.

Doktrinen - omfattad av opinionen - om Människan som alltings mål, mått & medel har ingen plats för den som sagt "Jag är vägen, sanningen och livet."

Vad autentiska kristna ska be för är inte välsignelse över landets riksdag och regering. Bönens inriktning ligger i linje med vad som gäller om brott och straff. Botemedlet ges utifrån omvändelse.
~~~~~~~~

Postat av: Kalle

Publicerad 2017-02-27 09:52:41

Kan det vara så att Herren har prövat oss tillräckligt nu? Att lögnens folk som fått härska genom bedrägeri, ränker och fasansfull lögn visat världen tillräckligt att de är förbundna med Satan? Jag påstår att sanningens folk och företrädare är intimt förbundna med Jesus även om de inte vet om det och att Gud nu är beredd att ge mandat för att Satans folk på jorden ska krossas en gång för alla och för evinnerlig tid. Varhelst ni hör sanningen basuneras ut ska ni öppna era hjärtan på riktigt och hjälpa till att sprida budskapet och med alla medel ställa upp för dess företrädare och varhelst ni stöter på lögnens folk ska ni göra allt som står i er makt att förpassa dem till avgrunden där de hör hemma. Jesus ger oss mandat att använda svärdet för detta.

Svar: Kalle, du skriver: "... varhelst ni stöter på lögnens folk ska ni göra allt som står i er makt att förpassa dem till avgrunden där de hör hemma. Jesus ger oss mandat att använda svärdet för detta." Vilka mandat?
Dag Selander

Postat av: Anonym

Publicerad 2017-02-27 19:22:54

Till Kalle -

Det enda Svärd de Kristna Har mandat att använda är - ANDENS SVÄRD !.

Det kan användas i Bön mot de ogudaktiga syndarna.

i Korthet..

Arne Strand.

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
Kontaktdagar kvar till valet

VALFRÅGAN den 9 sept 2018:
När en Regering vill byta ut sitt folk,
då måste Folket byta ut regeringen!

Regeringskansliet

Bedrägeriet mot svenska folketMerit_WagerPrenumerera och dela

Till bloggens startsida


Kategorier


MERIT WAGER om migration

JAG HAR SKRIVIT OM DETTA VANSINNIGA I ATT SVERIGE tar in människor utan att veta vilka de är – alltså utan krav på att de ska styrka sin identitet. Inga afghaner, till exempel, styrker sin identitet. De har falska handlingar som smugglarna försett dem med och med dem som grund tillåter staten Sverige att de ges uppehållstillstånd här med allt vad det innebär av förmåner, utan att vi vet om de begått grova brott i hemlandet eller om de har några syl- eller skyddsskäl överhuvudtaget. De har till och med getts – och ges kontinuerligt – medborgarskap i okänd identitet. Trots att det inte på något sätt är en mänsklig rättighet att få medborgarskap i Sverige! Det minsta invånarna och medborgarna i en civiliserad rättsstat måste kunna kräva är att staten inte gör okända människor, medborgare i andra stater, till medborgare i Sverige! Det har jag ifrågasatt och rapporterat om så många gånger att det inte går att räkna.

JAG HAR SKRIVIT OM DETTA VANSINNIGA I ATT SVERIGE har låtit tiotusentals människor söka asyl i en påstådd ålder som med stor sannolikhet i väldigt många fall har varit påhittad. Inga krav på styrkande av ålder (lika lite som styrkande av identitet) har ställts. Säger en 28-åring att han är 17 år gammal, då är han 17 år gammal. Likaså om en 36-åring med glesnande hårväxt, rynkor och ett utseende som klart motsäger hans påstående om att han är 16 eller 17 år gammal, så har det accepterats. Det har jag rapporterat om så många gånger att det inte går att räkna.

JAG HAR SKRIVIT OM DETTA VANSINNIGA I ATT SVERIGE accepterar förfalskade handlingar, lögner, asylbedrägerier, stölder och missbruk av svenska pass, att ambassader sålt visum, asylsökande med dubbla, trippla och – om jag minns rätt: upp till åtta olika identiteter. Det har jag rapporterat om så många gånger att det inte går att räkna.

ALLT DETTA finns det tillgänglig information om här på den här sidan sedan långt, långt innan journalister och politiker började sin sanslöst snigelartade omvändelse vilken sker enbart för att det inte längre går, hur gärna de än hade velat fortsätta, att låtsas som om svart är vitt och vitt är svart.

KÄLLA Margit Wager: Varför har ni inte lyssnat på oss?

Arkiv