MXp

Reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

Att riva ner Skiljemuren mellan Gamla och Nya Testamentet

Publicerad 2017-06-28 19:50:52 i Israel,Följande frågor kommer att behandlas i del 1 av 2:
* Vad ska vi berätta för troende om Israels plats i Guds plan idag?
* På vilken vers vilar hela Skriften?
* Varför börjar Nya Testamentet med att titta bakåt?
* Varför kallade Yeshua sina sörjande lärjungar för “oförståndiga och tröga”?
* Hur ser Paulus på tanach?

Att riva ner Skiljemuren: En konfrontation av den åtskillnad som människor har skapat mellan Gamla Testamentet och Nya Testamentet

Följande frågor kommer att behandlas i del 2:
* Hur tolkade Messiah Yeshua profetiorna i Tanach?
* Hur ska vi se på Israels återupprättande i modern tid?
* Gud älskar det judiska folket, men bryr Han sig verkligen om Israel som nation?

Att riva ner Skiljemuren: En konfrontation av den åtskillnad som människor har skapat mellan Gamla Testamentet och Nya Testamentet Del 2APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN talar om Jesu Kristi återkomst till att döma levande och döda.

TROENDE har till och från i kyrkohistorien väntat på Kristi återkomst.

PROFETERNA talar om HERRENs återkomst till Jerusalem

SKILJEMUREN del 1-2 ovan är tankeväckande & utmanande i det som präglar den moderna kyrkan av idag, eller hur...AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: Gamla Testamentet, Nya Testamentet, skiljemuren, Tanach, Messias Yeshua, profetior, Israel, judiska folket, församlingen ::

Kommentarer

Postat av: Anonym

Publicerad 2017-06-30 05:42:28

Det Kristna Israel -

Johannes' uppenbarelse, 7 Kapitlet

Guds tjänare bland Israels barns stammar
tecknas med insegel. En stor skara ur
alla folk står inför Guds tron och lovar
honom.

1. Sedan såg jag fyra änglar stå vid jordens fyra hörn och hålla
tillbaka jordens fyra vindar, för att ingen vind skulle blåsa
över jorden eller över havet eller mot något träd.
2. Och jag såg en annan ängel träda fram ifrån öster med den
levande Gudens signet. Och han ropade med hög röst till de fyra
änglar som hade fått sig givet att skada jorden och havet,
3. och sade: »Gören icke jorden eller havet eller träden någon
skada, förrän vi hava tecknat vår Guds tjänare med insegel på
deras pannor.»
4. Och jag fick höra antalet av dem som voro tecknade med insegel,
ett hundra fyrtiofyra tusen tecknade, av alla Israels barns
stammar;
5. av Juda stam tolv tusen tecknade,
av Rubens stam tolv tusen,
av Gads stam tolv tusen,
6. av Asers stam tolv tusen,
av Neftalims stam tolv tusen,
av Manasses' stam tolv tusen,
7. av Simeons stam tolv tusen,
av Levi stam tolv tusen,
av Isaskars stam tolv tusen,
8. av Sabulons stam tolv tusen,
av Josefs stam tolv tusen,
av Benjamins stam tolv tusen tecknade.

Och de Kristna Hedningarna -

9. Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara
ur alla folkslag och stammar och folk och tungomål stå inför
tronen och inför Lammet; och de voro klädda i vita, fotsida
kläder och hade palmer i sina händer.
10. Och de ropade med hög röst och sade: »Frälsningen tillhör vår
Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.»
11. Och alla änglar, som stodo runt omkring tronen och omkring de
äldste och de fyra väsendena, föllo ned på sina ansikten inför
tronen och tillbådo Gud
12. och sade: »Amen. Lovet och priset och visheten och tacksägelsen
och äran och makten och starkheten tillhöra vår Gud i
evigheternas evigheter. Amen.»

Dessa båda Kristna Folk äro Guds Två Vittnen -

Johannes' uppenbarelse, 11 Kapitlet
Befallning att mäta Guds tempel. Guds
två vittnen. Den sjunde basunen.

1. Och ett rör, likt en mätstång, gavs åt mig, och mig blev sagt:
»Stå upp och mät Guds tempel och altaret tillika med dem som
tillbedja därinne.
2. Men lämna å sido templets yttre förgård och mät den icke; ty den
är prisgiven åt hedningarna, och de skola under fyrtiotvå
månader förtrampa den heliga staden.
3. Och jag skall låta mina två vittnen under ett tusen två hundra
sextio dagar profetera, höljda i säcktyg.

4. Dessa vittnen äro de två olivträd och de två ljusstakar som stå
inför jordens Herre.
5. Och om någon vill göra dem skada, så går eld ut ur deras mun och
förtär deras ovänner; ja, om någon vill göra dem skada, så skall
han bliva dödad på det sättet.
6. De hava makt att tillsluta himmelen, så att intet regn faller
under den tid de profetera; de hava ock makt över vattnet, att
förvandla det till blod, och makt att slå jorden med alla slags
plågor, så ofta de vilja.
7. Och när de hava till fullo framburit sitt vittnesbörd, skall
vilddjuret, det som skall stiga upp ur avgrunden, giva sig i
strid med dem och skall övervinna dem och döda dem.
8. Och deras döda kroppar skola bliva liggande på gatan i den stora
staden som, andligen talat, heter Sodom och Egypten, den stad
där också deras Herre blev korsfäst.
9. Och människor av allahanda folk och stammar och tungomål och
folkslag skola i tre och en halv dagar se deras döda kroppar
ligga där, och de skola icke tillstädja att kropparna läggas i
någon grav.
10. Och jordens inbyggare skola glädjas över vad som har vederfarits
dem och skola fröjda sig och sända varandra gåvor; ty dessa t

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2017-06-30 05:44:04

Forts -

10. Och jordens inbyggare skola glädjas över vad som har vederfarits
dem och skola fröjda sig och sända varandra gåvor; ty dessa två
profeter hade varit en plåga för jordens inbyggare.»

11. Men efter tre och en halv dagar kom livets ande från Gud in i
dem, och de reste sig upp på sina fötter; och en stor fruktan
föll över dem som sågo dem.
12. Och de hörde en stark röst från himmelen, som sade till dem:
»Kommen hit upp.» Då stego de i en sky upp till himmelen, i
sina ovänners åsyn.
13. Och i samma stund blev det en stor jordbävning, och tiondedelen
av staden störtade samman, och genom jordbävningen omkommo sju
tusen människor; och de övriga blevo förskräckta och gåvo ära åt
Gud i himmelen.
14. Det andra ve har gått till ända; se, det tredje ve kommer snart

Arne Strand.

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
Kontakt
Prenumerera och dela

Till bloggens startsida


Kategorier


MERIT WAGER om migration

JAG HAR SKRIVIT OM DETTA VANSINNIGA I ATT SVERIGE tar in människor utan att veta vilka de är – alltså utan krav på att de ska styrka sin identitet. Inga afghaner, till exempel, styrker sin identitet. De har falska handlingar som smugglarna försett dem med och med dem som grund tillåter staten Sverige att de ges uppehållstillstånd här med allt vad det innebär av förmåner, utan att vi vet om de begått grova brott i hemlandet eller om de har några syl- eller skyddsskäl överhuvudtaget. De har till och med getts – och ges kontinuerligt – medborgarskap i okänd identitet. Trots att det inte på något sätt är en mänsklig rättighet att få medborgarskap i Sverige! Det minsta invånarna och medborgarna i en civiliserad rättsstat måste kunna kräva är att staten inte gör okända människor, medborgare i andra stater, till medborgare i Sverige! Det har jag ifrågasatt och rapporterat om så många gånger att det inte går att räkna.

JAG HAR SKRIVIT OM DETTA VANSINNIGA I ATT SVERIGE har låtit tiotusentals människor söka asyl i en påstådd ålder som med stor sannolikhet i väldigt många fall har varit påhittad. Inga krav på styrkande av ålder (lika lite som styrkande av identitet) har ställts. Säger en 28-åring att han är 17 år gammal, då är han 17 år gammal. Likaså om en 36-åring med glesnande hårväxt, rynkor och ett utseende som klart motsäger hans påstående om att han är 16 eller 17 år gammal, så har det accepterats. Det har jag rapporterat om så många gånger att det inte går att räkna.

JAG HAR SKRIVIT OM DETTA VANSINNIGA I ATT SVERIGE accepterar förfalskade handlingar, lögner, asylbedrägerier, stölder och missbruk av svenska pass, att ambassader sålt visum, asylsökande med dubbla, trippla och – om jag minns rätt: upp till åtta olika identiteter. Det har jag rapporterat om så många gånger att det inte går att räkna.

ALLT DETTA finns det tillgänglig information om här på den här sidan sedan långt, långt innan journalister och politiker började sin sanslöst snigelartade omvändelse vilken sker enbart för att det inte längre går, hur gärna de än hade velat fortsätta, att låtsas som om svart är vitt och vitt är svart.

KÄLLA Margit Wager: Varför har ni inte lyssnat på oss?

Arkiv