MXp

Reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

Varför Livets Ord attackerar SD och Böneuppropet Sverige 7:14

Publicerad 2018-08-01 01:45:00 i Valet 2018,

YouTubeTROSRÖRELSEN - utgörs av 27 församlingar av vilka Livets Ord är den största - erbjöds förra året att bli medlem i Sveriges Kristna Råd. Vid trosrörelsens årsmöte accepterades denna inbjudan, varför Livets Ord och Trosrörelsen är observatörer i SKR

Att LIVETS ORD & dess pastor Joakim Lundqvist under veckan har attackerat Sverigedemokraterna är helt följdriktigt då man nu är observatörer i SKR.

Att vara medlem i SKR innebär i praktiken att man är "godkänd" av Svenska staten med dess världsbild & värdegrund. Kyrkorna och samfunden i SKR är således så politiskt korrekta som maktapparaten kräver.

Joakim Lundqvists predikan i söndags är därför framför allt en predikan för Sveriges Kristna Råd och för den statliga makteliten.

När Lundqvist "predikade" om SD:s ideologi med nazistiska rötter så predikar han Löfvens rasista & nazista.


Dag Selander
ed. MXp* * *


LarsEnarson

Joakim Lundqvist går ut mot SD

Med anledning av Pastor Joakim Lundqvists politiska utspel under Livets Ords sommarkonferens och eftersom vi ber inför valet om en ny regering i höst bestående av SD, KD och Moderaterna där SD blir största parti, vill jag göra följande bemötande.

  Joakim Lundqvist har inte gjort upp med sin egen församlings andliga avfall till katolska villoläror, vilseledande ekumenik och djupt obiblisk nyandlighet.[1] Jag var för tio år sedan ganska ensam om att påpeka allvaret i detta. Därför är det med stor frimodighet som jag nu går tillrätta med hans politiskt falska och vilseledande uttalanden. 

  Hans påståenden om SD bygger inte på en andlig profetisk klarsyn utan på direkt okunnighet och felaktiga fakta. Det handlar om en kalkylerad kyrkopolitisk populism med bakgrund i det tragiska pastorsuppropet mot SD efter förra valet, som välkomnades av Sveriges avkristnade media och vår liberalteologiska ärkebiskop.

Alla riksdagspartierna har haft kopplingar till nazism

Alla riksdagspartierna har en bakgrund som är mer eller mindre influerad av nazism. Det gäller framför allt socialdemokraterna med deras rasbiologiska institut, Centern med deras öppna rasism på 30-talet, KD där en av grundarna varit en ledande nynazist och Vänsterpartiet som stödde Hitlers Nazityskland under Andra Världskriget.

  Men alla riksdagspartierna, inklusive SD, har idag tagit klart och öppet avstånd från nazismen. Då är det både bedrägligt och djupt ohederligt att köra med nazistkortet mot SD som Lundqvist gjorde i sin predikan.

Lundqvist försöker skrämma okunniga människor med direkta felaktigheter om SD:s politiska ideologi. Det är helt rätt att det är ett partis ideologi som i längden bestämmer partiets inriktning och beslut. Men SD:s partiprogram bygger på en demokratisk, socialkonservativ, politisk ideologi, som inte har någon koppling till nazism.

Björn Söders uttalanden om samer och judar handlar varken om rasism eller antisemitism, utan om en respekt för olika folks särart. Bibeln är väldigt noggrann med att betona att Gud skapat det judiska folket till att vara skilt och annorlunda från jordens alla andra folk. Judar flyr inte idag från Sverige på grund av SD:s politik utan tvärtom på grund av invandringen av hundratusentals våldsbejakande antisemiter från Mellanöstern stöttade av politiker på vänsterkanten.

  I en typisk demagogisk stil målar Lundqvist först upp en helt förljugen bild för att sedan attackera alla som inte delar hans "politiskt korrekta" åsikt om SD. Han sa bland annat i sin predikan:  

”Kristna ledare som talar om att Gud har sagt att man ska rösta på Sverigedemokraterna och det profeteras att man ska rösta på dem och att Sverigedemokraterna är enda hoppet för den här världen. Låt mig säga: Inget parti är hoppet för det här landet! Jesus är hoppet för det här landet!”  

Jag har aldrig någonsin gjort några sådana uttalanden och jag känner heller inte till någon annan som gjort det. Detta är uppenbara självklarheter för alla troende kristna.  

Nationalismen utgör inte den stora faran idag!

  Nationalism utgör inte den stora faran idag. Det var de protestantiska nationalstaterna som från början gav upphovet till den moderna demokratin. Det har aldrig funnits någon demokrati utan nationalism! Demokrati förutsätter nationalism. Det är det avkristnade EU:s ökade överstatlighet, där makten mer och mer hamnar i händerna på några byråkrater i Bryssel, som nu leder oss allt längre mot en diktatur där Sverige i slutändan förlorar sin demokratiska frihet. Då vill jag kunna se mina barnbarn i ögonen och säga att jag gjorde allt jag kunde för att förhindra detta även om det var impopulärt. Det har det alltid varit att stå upp för det som är rätt. Bibeln säger: "Du ska inte följa mängden och rätta dig efter den i det onda."  (2 Mos 23:2)  

Detta betyder inte att SD är ett perfekt parti. Och SD är inte Sveriges hopp. Det har jag aldrig någonsin påstått. Men Jesus har inget politiskt parti i Riksdagen. Ändå är det min övertygelse att Gud vill att vi både ska ta vårt demokratiska ansvar och rösta och framför allt att vi också ska be för valet och för vårt land. Jag håller helt med Lundqvist om att oavsett hur det går i valet i höst så kommer Sverige att behöva mer förböner än någonsin. Vårt hopp står inte till någon politiker eller till något politiskt parti utan enbart till Gud.  

Däremot fick jag redan från början av min kallelse till förbön lära mig att be så konkret som möjligt, efter att först söka Gud om vad som är hans vilja. Det bibelord som alltid lett mig i min bönetjänst i över 40 år är 1 Johannes 5:14-15:

  ”Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om.” (1 Joh 5:14-15)

  Det tilltal Gud gav mig den 12 januari handlade bland annat om att SD är det enda politiska partiet i Riksdagen idag som erbjuder ett alternativ till den nedbrytande politiska utveckling vi haft i Sverige under de senaste dryga 20 åren sedan Sverige gick med i EU. Detta tilltal har väglett mig i min bön sedan dess.

Demokratin är i fara!

I ett diagram som gjordes i TV4 för en tid sedan där man jämförde alla politiska partier i Sverige både på en höger- vänsterskala och en konservativ- progressiv skala, fanns det tre partier som klart urskilde sig från de övriga, nämligen KD, SD och M. Det bekräftar det jag och även andra förkunnare i Sverige har upplevt att vi ska be om just en sådan regering efter valet i höst.  

Vi befinner oss nu i en situation i Sverige där alla de gamla partierna mer eller mindre tappat kontakten med verkligheten, vilket inte minst hanteringen av bränderna denna sommar är ett bevis på. Det svenska folket har nu fått nog av vanskötsel av vårt land. Att utesluta SD, som förmodligen blir Sveriges största politiska parti i valet, från allt regeringssamarbete kommer att vara förödande för svensk demokrati!

De populistiska uttalanden Lundqvist gjorde mot SD är inte representativa för ett moget och ansvarsfullt andligt ledarskap. Det är min uppfattning att det är Livets Ords ouppklarade andliga snedsegling under Ulf Ekmans sista år vid rodret som ligger till grund för Lundqvists utspel mot SD. Den andliga klarsynen saknas.  

 

Bedjarna har svaret!

Jag vill återigen avsluta med den profetia som gudsmannen och bönepionjären Kjell Sjöberg fick av Pastor Göran Carlson och läste upp i rättegången mot Dala-Demokraten, i augusti 1988. Citatet är hämtat ur boken ”Guds bönegeneral”, en biografi om Kjell Sjöberg, sid. 139 och 140:

"Så avslutar Kjell med att säga att han ska läsa upp en profetia. Det blev helt dödstyst i rättssalen när Kjell läser: 

’Försåtligare, farligare och mer finmaskigt än vad någon av er egentligen vill och kan besinna är ett fångstnät strategiskt kastat kring land och folk. En växande förvärrad förvirring som ingen ännu sett slutet på och kan ana djupet och vidden av, kommer att skapa skakande förändringar av minnesvärt och märkligt slag. En skakningarnas tidsintervall fortfar att fullföljas.  

Ett föraktat, men förenat och stundom fruktat förebedjarfolk kan bli rikets räddningsresurs. Detta folk kan räkna med fortsatta förnedrande förföljelseakter, men deras gärning i trogen förbönstjänst kan bli något av landets sköldar. Vid deras bönefunkion kommer mycket att förlösas och förändras. Mana folket till enig hängivenhet till mig säger Herren.’

Man hade kunnat höra ett hårstrå falla. Det fortsatte att vara tyst till dess att folk hade hämtat sig. Först därefter kunde rättegången fortsätta.”

Gud välsigne er var och en i bönekampen! Nu är tiden inne för genombrott och bönesvar.

Jag ber att Guds Ande ska vila mäktigt över dig när du ber! Gud hör bön!

Lars Enarson

________________________
[1] Som en färsk anekdot kan man nämna att Per-Arne Imsens nya bok ”Inga andra gudar” har sålts mer än han “hade kunnat drömma om” via många kanaler (inklusive profana) och i stort sett alla de kristna bokhandlarna. Efter lång väntan meddelade dock Livets Ords bokhandel att de avstår från att sälja den. Imsen skrev nyligen: “Eftersom jag var i Uppsala så tänkte jag att jag skulle kolla in vilken profil [Livets Ord] har på sin bokhandel, eftersom min bok inte passade in i den. Här är nu resultatet av min genomgång. Dessa böcker dominerar utbudet och måste väl då ses som den typ av litteratur som församlingen vill att medlemmarna och andra ska läsa: Många böcker om djupmeditation, mysticism och ökenfädernas tänkespråk. Väldigt många titlar av de katolska teologerna Wilfrid Stinissen och Peter Kreeft…” Imsen fortsätter med att lista en uppseendeväckande katalog böcker och avslutar, “Detta hade jag inte förväntat mig, men nu förstår jag varför min bok inte platsade där” (Per-Arne Imsen, Facebook 28 juli, 2018).

Kanske viktigast är att Joakim Lundqvist antydde att Ulf Ekman “följde Lammet” och Guds Ande till att konvertera till Romerska katolska kyrkan och välsignade paret Ekmans väg till konvertering även om församlingen inte skulle gå samma väg.

Kommentarer

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2018-08-01 07:41:59

ULF EKMAN och dennes SÄD är VILLFARELSENS SÄD !.

Alla som har Guds Andes Insikt begriper att ULF EKMAN är en Villolärare/Antikrist.

Arne Strand.

Postat av: Klartext

Publicerad 2018-08-01 22:57:22

Enarsson: "SD är det enda politiska partiet i Riksdagen idag som erbjuder ett alternativ till den nedbrytande politiska utveckling vi haft i Sverige under de senaste dryga 20 åren, sedan Sverige gick med i EU. Detta tilltal har väglett mig i min bön sedan dess."

Det finns idag ett parti utanför Riksdagen, AfS, Alternativ för Sverige, som har större betydelse än SD. 30% av SverigeDemokraterna kan tänka sig att rösta på AfS. Det betyder att 6% i höstens val är fullt möjligt för AfS + röstande från andra partier.

AfS bör vara ett betydligt vassare parti för Vår Herre än SD, som alltmer liknar PK.

Passerar AfS tröskeln 4%, då går rösten till AfS.

Postat av: Dag

Publicerad 2018-08-02 01:36:52

Enligt https://val.digital/ augusti visar YouGov & Sentio att SD har c:a 27%. Enligt septemberprognosen kommer SD att ha minst 30%...

Låt oss med Klartext anta att AfS då får 4%. Kan i så fall AfS tänkas samregera med SD, KD och M?
~~~~~~~~~

Postat av: MXp - Dag Selander

Publicerad 2018-08-02 06:40:07

FRÅGA:
Varför är alla kyrkliga ledare, alla samfundsledare, alla samfundens församlingspastorer utan undantag kritiska och negativa till Sverigedemokraterna?

SVAR:
De är alla bundna av sina medlemskap i SKR (Sveriges Kristna Råd). Observera att medlemskapet betyder statligt ekonpmiskt stöd! Medlemskap i SKR innebär att man åläggs att dela dess värdegrund, vilken är samhällets och den politiska maktapparatens världsbild! Se SKR https://www.skr.org/medlemskyrkor/kyrkofamiljerna/

Notera att alla dessa samfundsledare också är skribenter och kåsörer i landets enda kristna dagstidningar, Dagen och Världen idag. Dessa tidningar omfattar den världsbild och "värdegrund" som möter i MSM (Mainstream media).

~~~~~~~~~~~~~~~~

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om MXp


Kontakt


Min profilbild

Dag Selander

KontaktPrenumerera och dela

Till bloggens startsida


Kategorier


Arkiv