MXp

Reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

En folkrörelse är nödvändig... om vi skall återta vårt land!

Publicerad 2018-05-02 10:26:00 i Sverige,

I landets 290 kommuner alltifrån Ale till Övertorneå kommun finns det många Sverigevänner.

På tätorts torgen kan vi manifestera denna folkrörelse och återta vårt land.

- SVENSKA FOLKET HÅLLER PÅ ATT FÖRLORA SITT LAND


MÅNGA är de som skriver, ja även ger ut böcker om den katastrof som massinvandringen orsakat vårt land. Och detta är nödvändigt. Men det räcker inte.

Vi måste ut på gator och torg men också i föreläsningssalar för att sprida budskapet om att främmande element är på väg att ta ifrån oss vårt land.

Men inte bara detta, utan de mördar vårt folk. Begår våldtäkter i tusental på svenska kvinnor/flickor. De rånar, terroriserar, förstör och bränner materiell egendom för miljarder varje år. De tillämpar sina egna islamska och sharialagar i förorternas parallell- och klansamhällen.

Inte ens skolorna är en fristad för våra flickor och pojkar utan även där är terrorn ett faktum. Ja inte heller i dagis och förskolor får de känna trygghet från inkommande barbarer.

Terrorn och otryggheten har sålunda blivit vardag för dem vi håller mest av! Trots detta tar vi inte upp kampen för att rädda dem från det helvete invandrare skapat med politikernas goda minne.

Trots att vi är många som skriver om denna katastrofala utveckling i en gång världens tryggaste land, så hjälper inget. Politiker och myndigheter låter våldet och terrorn eskalera så att i dag känner mer än fyrtio procent av de svenska kvinnorna rädsla för att gå ut ensamma!

Sålunda har vårt skrivande om denna ofattbara våldsutveckling inte påverkat utvecklingen mot en katastrof där vi blir jagade i vårt eget land. Att påverkan är minimal hänger givetvis ihop med att medierna lierat sig med politiker, myndigheter och de  som terroriserar vårt folk. Därför ger de inte heller en verklighetsbeskrivning eller låter oss göra en sådan. Därför måste vi finna nya vägar. Om vi går tillbaka till de människor som från slutet av 1800-talet började striden för demokrati och frihet för vårt folk, kunde inte heller de räkna med att medierna skulle stötta dem i deras kamp.

"Striden" fördes i stor utsträckning på gator och torg, genom demonstrationer med tal och upplysning, utdelning av flygblad om förhållandena etc.

Men även föreläsningar hade en stor omfattning. Jämför vi i dag med gårdagens kamp är vi sannolikt utestängda i högre grad från dagens medier än vad man var på den tiden (trots grundlagsfäst yttrande- och åsiktsfrihet). Jakten på den tidens frihetskämpar från regimer och myndigheter var i brutalitet hårdare än dagens men kampen fortgick ändå tills segern var vunnen. Man kan verkligen tala om ett ödets ironi när vi dag ser att åsikts- och yttrandefriheten har återgått till vad den var före 1800-talets slut. Vad skulle Hierta sagt om Aftonbladet av i dag, som kanske är den tidning som hårdast motarbetar åsikts- och yttrandefriheten. Men också med reportrar som förnekar verkligheten.

Vi får emellertid inte låta oss nedslås. För om vi kämpar kan vi nå samma resultat som de vilka för hundra år sedan gav vårt land demokrati - vilken dagens politiker är på väg att ta ifrån oss - (den är i dag endast formell) om vi i högre grad använder den tidens kampmetoder.

Men då får vi inte vara rädda. Inte skämmas för vår kamp. Inte vara för "fina" att gå ut och strida på gator och torg. Inte anse det vara för obetydligt att gå ut på hemortens torg med plakat och spridande av flygblad, som vänder sig mot förstörelsen av vårt land. Inte bry oss om dem som med förakt och hån ser ner på oss.

En folkrörelse överträffar ett politiskt parti i möjligheten att samla människor med olika åsikter eftersom man i denna möts kring extt fåtal frågor som är gemensamma och ofta återfinns hos ett antal människor i samtliga partier. Att samlas i en folkrörelse och gå ut på gator och torg, kräver mer av mod än att sitta vid sin dator och skriva. Men en vilja att arbeta för en folkrörelse med allt vad utsatthet och smälek heter, visar på en  övertygelse om kampens nödvändighet. Nämligen att stoppa invandringen.

Stoppa mångkulturen när den bryter mot de värden vi grundlagsfäst och lagt fast i allmän lagstiftning. Men också därmed visa vår respekt för de som för hundra år sedan med livet som insats kämpade för dessa. Med andra ord en kamp för ett högt utvecklat samhälle, där jämlikhet mellan kvinna och man är ovillkorlig. Där bildning premieras men primitivitet och vidskepelse bannlyses. Ett samhälle där ingen på grund av sin ideologi/religion/kultur får förtrycka eller bestämma hur andra skall leva sina liv så länge dessa inte skadar någon annan. Fortsätter vi den väg som invandringen från framförallt islamska länder är på väg att föra oss, är inte endast den kamp, som startades för hundra år sedan förgäves, utan än värre är att det blir för oss alla ett liv med ständig terror och otrygghet. En tillbakagång av utvecklingen på alla de områden som vi definierar vara en förutsättning för en högtstående civilisation - i motsats till barbari.

Den som ifrågasätter detta kan ju gå igenom vad som hänt i vårt land mot den svenska befolkningen efter massinvandringen från Menaländer och sådana länder där islam är statsreligion. Bl a en omfattning av mord, våldtäkter, rån, förstörelse av materiell egendom i en omfattning som saknar motstycke. Men man har också tagit med sig sitt kvinnoförakt genom att hålla kvar sina egna kvinnor/flickor i ett brutalt förtryck även i vårt land och därmed gjort dessa till andra klassens medborgare. Trots detta kallar sig de som med landets statsminister Stefan Löfven i spetsen - som skall förhindra detta - sig för feminister och humanister!

Trots den enorma primitivism och vidskepelse som kännetecknar den kultur/religion som dagens invandrare är bärare av och som man försöker införa på olika områden i vårt land accepteras detta av sjuklövern. Inget kan därför vara en bättre mätare på sjuklöverns bildnings- och intellektuella nivå än just deras tolerans för i många fall rent barbariska seder och traditioner.

Jag vädjar nu till er som vill samma sak som jag att träda fram på samma vis som de vilka vid 1800-talets början startade kampen för det goda Sverige. Om vi verkligen vill rädda Sverige så är det möjligt. Inte minst inför det val vi har framför oss och som kan bli ett ödesval för Sveriges folk om vi inte alla är beredda att kämpa för våra ideal. Jag skulle här kunna namnge ett flertal som är vuxna uppgiften att leda oss mot seger. Men ni bör själva utan blygsel träda fram och ta detta ansvar.

Tänk tanken; om någon på varje torg i Sveriges alla kommuner en gång varje vecka demonstrerade med egenhändigt förfärdigade plakat mot massinvandringens konsekvenser för vårt land. Någon delade ut flygblad, medan de som är lämpliga för detta föreläste på olika platser dit de är välkomna att göra detta. Nog skulle det få effekt. Jag räknar själv med att minst 300 personer tar del av mina åsikter när jag står ca två timmar på Stortorget i Gävle," skriver OLLE LJUNGBECK i Gävle den 1 maj 2018.KÄLLA PRESSBLADET: OLLE LJUNGBECK yttrande- och åsiktsfrihetens förkämpe...

AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: folkrörelse, Ale kommun, Övertorneå kommun, Olle Ljungbeck, kultur, religion, mångkultur, massinvandring, våldsutvecking, terror, kriminalitet, gruppvåldtäkt :: Updated 10:55 ::

Kommentarer

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2018-05-02 15:22:40

För all Del !.

MEN DE KRISTNA MÅSTE FÖRST SÖKA GUDS ANSIKTE,
SAMT LYDA GUDS VILJA VAD DET ÄN KOSTAR,
ELJEST BLIR DET INGENTING.

Arne Strand.

Svar: Visst ! Glädjande är det att notera ett flertal uppkomna folkrörelser inför Valet 2018. Inte minst böneuppropet SVERIGE 7:14 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dag Selander

Postat av: Dag Selander

Publicerad 2018-05-02 21:23:56

LISTA/Folkrörelser:

------------------------------------
Lars Enarson
SVERIGE 7:14
http://tinyurl.com/yd5ryzcn

------------------------------------
Patrik Sandberg
Sverigebönen
https://sverigebonen.se/
------------------------------------
Olle Ljungbeck
En folkrörelse är nödvändig... om vi skall återta vårt land!
http://tinyurl.com/yaw44mgb

------------------------------------
Ingrid Carlqvist
Folkrörelsen Det fria Sverige
https://www.detfriasverige.se

------------------------------------
SWEBBTV http://tinyurl.com/yczdmndu
Det stora bedrägeriet
http://tinyurl.com/yagt344y

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2018-05-03 08:25:42

Jag anknyter till min kommentar ovan -

Femte Mosebok (Deuteronomium), 28 Kapitlet

Välsignelse och förbannelse.

1. Om du hör HERRENS, din Guds, röst, så att du håller alla hans
bud, som jag i dag giver dig, och gör efter dem, så skall
HERREN, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden.
2. Och alla dessa välsignelser skola då komma över dig och träffa
dig när du hör HERRENS, din Guds, röst

Samt -

13. Och HERREN skall göra dig till huvud och icke till svans, du
skall alltid ligga över och aldrig ligga under, om du hör
HERRENS, din Guds, bud, som jag i dag giver dig, för att du
skall hålla och göra efter dem,
14. och om du icke viker av, vare sig till höger eller till vänster,
från något av alla de bud som jag i dag giver eder, så att du
följer efter andra gudar och tjänar dem.

Kommentar -

Det är ju därför att de så kallade Kristna inte,
- HÖR OCH GÖR EFTER HERRENS RÖST- som Sverige ser ut som det Gör Idag.

Arne Strand.

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2018-05-03 15:04:10

Till Kristna !..

Jag anknyter till mina kommentarer ovan.

Herren Jesus säger -

" Mitt Rike är icke av denna värld " !.

Kyrkor är Mänskliga Påhitt av den själiska Människan som tillhör de onda Andarna.
Kyrkor är alltså ONDA ANDAR som fångat Jesu Kristi UTKALLADE(EKLESAIAN) i sina Organisationer.

Vidare säger Herren Jesus -

" Mig är given ALL AUKTORITET I HIMMLARNA OCHG PÅ JORDEN " !.

Denna Auktoritet skall utövas i Respektive Kristi Lokalförsamling,
men,
Auktoritet har med Position att göra och,
de fångade Kristna Lokalförsamlingarna står inte i rätt Position att utöva den.

Alltså - GÅ UT UR KYRKORNA och Lev som de första Församlingarna - alltså -HEMMA I HUSEN - om NI VILL TJÄNA Herren Jesus Kristus.

Att offra BÖNENS OFFER utan Lydnad för Guds Vilja,
Verkar ingenting mot SATANS OCH DFÄVULENS Herravälde,
precis som nu.
(Guds Faderns Vilja är Lagen i Nya Testamentets Kristendom)
Se nedan -

Matteus kap.7 versarna -

21. Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig:
'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.
22. Många skola på 'den dagen'[1] säga till mig: 'Herre, Herre,
hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit
ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?'
23. Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån
bort ifrån mig, I ogärningsmän

Kommentar -
Himmelriket har HIMMLARNAS RIKE i grundtexten.
Ogärningsmän hat LAGLÖSA MÄN i grundtexten.

Himlarnas Rike är Guds Rikes Styrelseskick över Jordens Rike.

Himlarnas Rike är där Guds Vilja och Jesu Kristi Auktoritet utövas.

Arne Strand.

Postat av: Klartext

Publicerad 2018-05-03 21:42:22

*** Låt Stå ! ***

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om MXp


Kontakt


Min profilbild

Dag Selander

KontaktPrenumerera och dela

Till bloggens startsida


Kategorier


Arkiv