MXp

Reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

Visegradgruppen + Israel = Sant

Publicerad 2017-07-20 17:31:00 i EU,

Visegrad

VISEGRADGRUPPEN (V4) V4:s premiärministrar - Ungerns Viktor Orban, Polens Beata Szydło, Tjeckiens Bohuslav Sobotka samt Slovakiens Robert Fico - träffades häromdagen (18/7) i Budapest tillsammans med Israels PM Benyamin Netanyahu.

På dagordningen fanns fr.a. frågorna om ömsesidig säkerhet och affärsförbindelser.

VIKTOR ORBAN: "Visegrad 4 delar israelernas uppfattning om att gränskontollen är en nyckelfråga", enigt presskonferens den 18 juli.

VIDARE: "Fri rörlighet för människor utan kontroll ökar risken för terror." Orban har kritiserats i EU för att bygga ett gränsstaket och för att vägra acceptera migranter enligt EU-avtal; man föredrar "etnisk homogenitet".

OM ISRAEL: "EU bör uppskatta de ansträngningar Israel gör för stabiliteten i Mellanöstern som blir till stöd för Europa, eftersom det besparar oss från förnyade invandringsvågor".V4

VISEGRADGRUPPEN:s sammanträde i Budapest med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu får de övriga EU-nationerna att se rött.

INTE NOG MED ATT V4 avviker från EU-fördraget. När man nu agerar med Israel för säkerhet & handelsavtal, så får man det vänsterliberala EU att se monstruöst rött...

KÄLLA REUTERS: EU eastern states say bloc must show more support for Israel.

VAD SÄGER Netanyahu (Video 05:12) i Budapest?

AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: Visegradgruppen, V4, Ungern, Viktor Orban, Polen, Beata Szydło, Tjeckien, Bohuslav Sobotka, Slovakien, Robert Fico, Israel, Benjamin Netanyahu :: Updated 21/7 05:40 ::

EU:s "demokrati": Tvärtemot folkopinionen - Kolla staplarna!

Publicerad 2017-06-30 20:07:48 i EU,
SEX SKÄL FÖR SVEXIT

1. EU är inte demokratiskt då man saknar ett ”demos”, ett folk och då dess institutioner inte kan ändras i demokratisk riktning.

2. EU har en grundlagsfäst nyliberal ekonomisk politik för alla länder, som nu drabbar bl.a. Grekland, och som omintetgör en nationell självständig ekonomisk linje.

3. Välfärden privatiseras med Lissabonfördraget som grund.

4. Jordbruks- och landsbygdspolitiken undermineras då EU gynnar storskalig industriell jordbruk. Livsmedelsberedskapen och självförsörjningsgraden för viktiga jordbruksprodukter har minskat.

5. Som storföretagens projekt är EU en imperiebyggande statsbildning med militära maktanspråk.

6. EU är mycket annorlunda än vid folkomröstningen 1994, och en stor andel av dagens medborgare var inte röstberättigade då.JAN-ERIK GUSTAFSSON (ordf. i Folkrörelsen Nej till EU:s riksstyrelse) skriver idag om att Svexitskälen på "Kritiska eu-fakta" ännu inte finns på hemsidan pga dess pågående uppdatering. MXp-red. får därför hela texten till "Sex skäl för Svexit" i kommande Ledare Nr 146 av Jan-Erik Gustafsson.

1. EU är inget demokratiprojekt: Alltsedan dess uppkomst har EU varit storföretagens projekt med allt mer överstatliga ambitioner. EU:s huvudproblem är att det saknar ett ”demos”, ett folk, och därmed en arena för en gemensam, demokratisk, politisk diskussion. EU och dess institutioner kan inte förändras, utvecklas eller rekonstrueras i demokratisk riktning.

2. Grundlagsfäst ekonomisk politik: Lissabonfördraget, EU:s grundlag, är överordnad all nationell lagstiftning inklusive Sveriges grundlag. Fördragets fundament är fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital samt principen om ”icke snedvriden konkurrens”. Detta är grundlagsfäst nyliberal ekonomisk politik - ingen klassisk keynesiansk politik är tillåten. Det finns ingen annan grundlag i världen som direkt definierar vilken ekonomisk politik som ett land skall föra.

3. Privatisering av välfärden: Den nyliberala ekonomiska åtstramningspolitiken leder obönhörligen till privatiserad välfärd och arbetsrätt. I Lissabonfördraget finns inte begreppet ”allmän tjänst”. Istället används begreppet ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse”, vilket innebär att det som upplevs som allmänna välfärdstjänster (skola, vård, äldrevård och infrastruktur som järnväg, post, tele, el, apotek, bostäder, bilprovning mm) läggs ut på anbud enligt EU:s upphandlingsdirektiv och privatiseras. Alltfler flexibla anställningsformer och bemanningsföretag försämrar arbetsmiljön och fackföreningsrörelsen försvagas.

4. Jordbruks- och landsbygdspolitiken undermineras: EU gynnar storskaligt industriellt jordbruk, som ersätter lokala system som baseras på kretslopp och förnyelsebara resurser. I det marknadsliberala systemet har medelstora och småbönder ingen plats. Landsbygden avfolkas med växande regionala obalanser, försämrad välfärd på alla plan och sociala följder. Miljö och biologisk mångfald påverkas på ett alarmerande sätt. EU:s jordbruks- och landsbygdspolitik med alla dess mängder av direktiv, förordningar och lagar har tagit över all reglering och ansvar från medlemsstaterna. Livsmedelsberedskapen har skrotats och självförsörjningsgraden för viktiga jordbruksprodukter som nötkött och mjölk har sjunkit till ca 50 procent.

5. EU är ett imperiebyggande projekt: EU är inget fredsprojekt. Som storföretagens projekt är EU en imperiebyggande statsbildning med militära maktanspråk. Genom associationsavtal med enskilda länder eller grupper av länder och så kallade partnerskap som t.ex. det östliga partnerskapet strävar EU att utvidga sina marknadsandelar och sprida de ”västliga” värderingarna. EU:s krav på associationsavtal med Ukraina var det utlösande faktorn för den fascistanstrukna statskuppen i februari 2014. Efter Warszawamötet hösten 2016 har det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet med NATO förstärks. EU militariseras och är på gång att inrätta ett militärt Högkvarter i Bryssel för att styra och samordna EU:s militära övningar.

6. Svexit och folkomrösta på nytt: EU är idag något helt annorlunda än det som det svenska folket röstade om i november 1994. En stor del av dagens medborgare var inte röstberättigade. Folkrörelsen Nej till EU anser att det snarast möjligt bör genomföras en ny folkomröstning om EU-medlemskapet med två otvetydiga alternativ; ja till att lämna EU och nej för att stanna kvar.


KÄLLA Anders Romelsjö på Jinge.se: EU-ledare planerar nu superstat – tvärtemot folkopinionen.H/T: Port Salut

AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: EU, folkomröstning, fredsprojekt, jordbrukspolitik, demokratiprojekt, Lissabonfördraget, EU:s grundlag, folkopinionen, superstat, Nej till EU, Svexit ::

Geert Wilders ledare med livet som insats

Publicerad 2017-02-10 14:02:17 i EU,

GEERT WILDERS talar i CBN-intervjun nedan om patriotisk revolution, om EU:s snara fall likt romerska imperiet, om asylanter som enbart söker välfärd i EU:s rika länder, om Varför man inte söker sig till Kuwait, Qatar och Saudiarabien...
"Ett land utan gränser är som ett hem utan portdörr", enligt Wilders. Vi behöver en patriotisk revolution, där ansvariga politiker skyddar sitt land och sitt folk.

Exempel: Donald Trump kritiseras för att ha stängt gränserna för ett antal länders medborgare. Varför? Han vill skydda folket och landet "för rikets säkerhet". Trump litar inte på Amerikas globalistsystem, CIA, politiska domare och domstolar, CAIR-influenserna vid alla viktigare myndigheter. Trumps källor om USA:s korrupta system är bl.a. WikiLeaks.

Stefan Löfven och Angela Merkel är gränslösa ledare som bidrar till att Tyskland respektive Sverige blir Europas två första islamistiska stater. Dessa ledares drivkraft är att vara globalismens marionetter; inte ledare som ger sina liv för folket. Tvärtom!

Geert Wilders är en ledare med livet som insats... Sedan 12½ år lever Wilders med ständig polisövervakning; mer övervakad än vad Olof Palme någonsin var. Hur många politiska ledare i Europa tar ansvar för land och folk såsom Geert Wilders? - INGEN, absolut ingen!


H/T: Snaphanen

AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: Geert Wilders, Holland, frihet, yttrandefrihet, Donald Trump, Angela Merkel, Stefan Löfven ::

Kontakt

dagar kvar till valetPrenumerera och dela

Till bloggens startsida


Kategorier


Arkiv