MXp

Reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

GENDER! Är "hen" verkligen lika?

Publicerad 2017-05-09 10:09:00 i Familjen,Den s.k. "gender-vetenskapen" (läs: gender-galenskapen) påstår att flickor/kvinnor och pojkar/män är lika.

Alf B Svensson hävdar enligt en debattartikel i Göteborgs-Posten att Pojkar och flickor är olika.


Män och kvinnor är lika OCH olika! Män OCH Kvinnor är skapade att komplettera varandra. De är lika men olika. Vi behöver varandra.

Se upp! Se här: Kvinnochauvinismen... och Feminismen skadar kvinnor och män...Relaterat JULIA CAESAR: PK-landet på Snaphanen.


AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: gender, hen, gendervansinnet, gendergalenskapen, kvinnochauvinismen, extremfeminism :: Update 14:20 ::

"Familjen först" eller Hen, Gender och ”Död åt familjen”?

Publicerad 2016-11-01 14:44:17 i Familjen,

KÄLLA Infobarrel

FOTO ovan från Debattartikeln Familjen är samhällets grundläggande enhet
Screenshot/MXp DSr

FAMILJEN FÖRST - en nystartad tankesmedja - skriver på DN Debatt (31 oktober) att ”Familjen är samhällets grundläggande enhet” och…

att kulturmarxismens slagord ”död åt familjen” ska bemötas med ”liv åt familjen”
.Alf Svensson, Elisabeth Sandlund, Kjell Blückert, Mikael Oscarsson och Rolf Åbjörnsson är artikelns undertecknare, vilka alla på olika sätt värnar familjen först.

Den politiska adeln - Mainstream media och de flesta riksdagsledamöterna – avfärdar förstås initiativet för Familjen som moralpanik, religiös extremism eller gammaldags KDS-politik.

Livgivande livgivaraktioner som denna tas emot med glädje av alla – oavsett politisk partitillhörighet - som ser familjen som samhällets grundläggande enhet.UTDRAG: Familjen är samhällets grundläggande enhet


Inom hälso- och sjukvården får inte minst barnens och de ungas själsliga hälsa stor och rättmätig uppmärksamhet. Situationen i familjen är ofta orsaken när unga mår dåligt och den är också avgörande för lösningen till unga psykiska ohälsa.

Trots detta når inte signalerna fram till politikerna på nationell nivå. I stället får familjen tjäna som medel för att uppnå ideologiska mål, medan fakta, det som verkligen är viktigt för människor och den familjemänniskorättsliga grunden, osynliggöras.ATT använda familjen som medel i kampen för diverse ideologiska mål måste anses vara ingenting annat än ett politiskt spel med mänskoliv som insatser. Hur många drabbas inte nu och i framtiden!?

Grundläggande ABC-kunskaper om familjen är en bristvara: Vad innebär det i praktiken att familjen i människorättsligt perspektiv är unik som gemenskap? Hur mår familjen i Sverige i dag? Vilka konsekvenser får sakpolitiska beslut för familjen – barnen och de vuxna? Hur kan stat och samhälle skydda och stödja familjen bättre? Ska en saklig diskussion kunna föras behövs mer fakta, grundade på seriös forskning, och mindre löst tyckande med enbart ideologiska utgångspunkter.FAMILJEN FÖRST vill förutom att utarbeta en Faktabas också verka opinionsmässigt:

[...V]i vill också bilda opinion med utgångspunkt i de mänskliga fri- och rättigheterna. Vår ambition är att bidra till ett omtänk inom politiken, inte minst för att möta de allvarliga utmaningar som barns och ungas tilltagande psykiska ohälsa utgör. Denna trend är ett stort problem i sig och dessutom symtom på ett feltänk som går djupare, en väckarklocka som manar till handling. För att lösa dagens samhällsproblem måste vi börja från grunden och ge familjen det skydd och det stöd den har rätt till. Och bortom partipolitiken söka framtidsinriktade lösningar på de verkliga utmaningar vi står inför i dag.DEBATTARTIKELN: dn.se/debatt/familjen-ar-samhallets-grundlaggande-enhet

AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: familjepolitik, familj, samhälle, ideologi, Alf Svensson, Elisabeth Sandlund, Kjell Blückert, Mikael Oscarsson, Rolf Åbjörnsson ::

Kontakt
Prenumerera och dela

Till bloggens startsida


Kategorier


MERIT WAGER om migration

JAG HAR SKRIVIT OM DETTA VANSINNIGA I ATT SVERIGE tar in människor utan att veta vilka de är – alltså utan krav på att de ska styrka sin identitet. Inga afghaner, till exempel, styrker sin identitet. De har falska handlingar som smugglarna försett dem med och med dem som grund tillåter staten Sverige att de ges uppehållstillstånd här med allt vad det innebär av förmåner, utan att vi vet om de begått grova brott i hemlandet eller om de har några syl- eller skyddsskäl överhuvudtaget. De har till och med getts – och ges kontinuerligt – medborgarskap i okänd identitet. Trots att det inte på något sätt är en mänsklig rättighet att få medborgarskap i Sverige! Det minsta invånarna och medborgarna i en civiliserad rättsstat måste kunna kräva är att staten inte gör okända människor, medborgare i andra stater, till medborgare i Sverige! Det har jag ifrågasatt och rapporterat om så många gånger att det inte går att räkna.

JAG HAR SKRIVIT OM DETTA VANSINNIGA I ATT SVERIGE har låtit tiotusentals människor söka asyl i en påstådd ålder som med stor sannolikhet i väldigt många fall har varit påhittad. Inga krav på styrkande av ålder (lika lite som styrkande av identitet) har ställts. Säger en 28-åring att han är 17 år gammal, då är han 17 år gammal. Likaså om en 36-åring med glesnande hårväxt, rynkor och ett utseende som klart motsäger hans påstående om att han är 16 eller 17 år gammal, så har det accepterats. Det har jag rapporterat om så många gånger att det inte går att räkna.

JAG HAR SKRIVIT OM DETTA VANSINNIGA I ATT SVERIGE accepterar förfalskade handlingar, lögner, asylbedrägerier, stölder och missbruk av svenska pass, att ambassader sålt visum, asylsökande med dubbla, trippla och – om jag minns rätt: upp till åtta olika identiteter. Det har jag rapporterat om så många gånger att det inte går att räkna.

ALLT DETTA finns det tillgänglig information om här på den här sidan sedan långt, långt innan journalister och politiker började sin sanslöst snigelartade omvändelse vilken sker enbart för att det inte längre går, hur gärna de än hade velat fortsätta, att låtsas som om svart är vitt och vitt är svart.

KÄLLA Margit Wager: Varför har ni inte lyssnat på oss?

Arkiv