MXp

Reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

Folkets Demonstration: Sprids över hela landet

Publicerad 2016-04-25 11:26:18 i Folkets Demonstration,


Folkets Demonstration Göteborg (23/4-16): MAKTEN TILLBAKA TILL FOLKET. Bland talarna Stefan Torssell, Axel W Karlsson och Annelie Sjöberg.Folkets Demonstration

vill att regeringen ska avgå och utlysa extraval.

Folkets Demonstration
står för demokrati, öppenhet, humanitet, välfärd, rättsstat.

Folkets Demonstration
vänder sig till vanliga hederliga medborgare.

Folkets Demonstration
tar kraftigt avstånd från alla former av våld och extremism, oavsett om det handlar om höger eller vänsterinspirerat sådant.

Folkets Demonstration
tar kraftigt avstånd från extrema grupperingar och identiteter.

Den offentliga makten utgår från folket.


FOLKETS DEMONSTRATION är den enda folkliga opposition som finns i landet.

FOLKETS DEMONSTRATION - Stockholm (15/9-15, 1/11-15, 30/1-16), Göteborg (5/12-15, 23/4-16) - behöver spridas ut över hela landet.

MERA: Demokrati - Öppenhet - Humanitet - Välfärd - RättsstatAKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: demokrati, rättsstat, Folkets Demonstration, Sergels torg, Norrmalmstorg, Gustaf Adolfs torg, rättssäkerhet, Mona Sahlin, Mehmet Kaplan, MP ::

Axel W Karlsson - en radikal präst (Intervju och Video)

Publicerad 2016-04-20 18:11:00 i Folkets Demonstration,


VEM är Axel W Karlsson? Han är forskare, skribent, VDM, prästvigd Svenska kyrkan 1977; ledamot i Kyrkomötet, Göteborgs Stiftsfullmäktige, Göteborgs Kyrkofullmäktige; och har Facebook-gruppen EVANGELISK PATRIOTISM samt är delaktig i ett flertal projekt i kyrka och samhälle.

Axel W Karlsson, du, har blivit inbjuden att tala vid Folkets Demonstration vid flera tillfällen.

- Jag ställer upp för att jag menar att patriotiska och demokratiska värden i vårt land är hotade. "Högerextremist" är jag inte, jag ser mig som "mittenradikal". I min ungdom hyllade vi att argumentera med sakskäl utan att gå till personangrepp. Nu har mycket kommit att handla om kampanjer för att dra ner personer. Tråkigt och en tillbakagång för demokratin i vårt land. Den måste erövras tillbaka.
Se Folkets Demonstration

AXEL W KARLSSON. BERÄTTA LITE OM DIN BAKGRUND:

Jag är göteborgare men har också dansk-tyska rötter som spelar stor roll för mig. Jag var församlingspräst i ungefär sexton år, dels i Göteborgs Södra skärgård och dels mitt i storstaden. Därefter blev jag kallad att arbeta på Svenska kyrkans forskningsavdelning där jag stannade i ungefär tio år. I huvudsak arbetade jag med social-etiska frågor som arbetslöshet, inte minst bland ungdomar, EU-frågor, utredningar om sekter mm.

HUR KOM DET SIG ATT DU KALLADES ATT ARBETA PÅ KYRKANS FORSKNINGSAVDELNING?

Jag tycks ha haft gott anseende som intellektuell präst vilket jag visat i mitt arbete som församlingspräst och mitt journalistiska frilanseri i diverse press och radioinslag, bl a i Obs ! Kulturkvarten.

Jag ombads av Göteborg Stift att göra en utredning om konsekvenserna för kyrkans del av att svenska folket i en folkomröstning beslutade att Sverige skulle inträda i Europeiska Unionen 1994. Det visade sig att en del arbetsrättsliga och administrativa konsekvenser redan var utredda. Jag hade viss hjälp av den omfattande alkoholpolitiska utredning som Bengt Westerberg i egenskap av socialminister hade verkställt och upptäckte att ändrade regler för import och försäljning av alkoholhaltiga drycker antagligen skulle leda till ökad konsumtion och leda till mer arbete för kyrkans själavård, diakoni och omsorg om alkoholister. I stort har utredningens slutsatser besannats.

Vid sidan av prästeriet har jag i några decennier arbetet som frilansskribent på några olika områden. Jag har skrivit en del om konst, teater, samhälle, historia, kristendom och numera en hel del om Tyskland och tysk politik i tidningen Nya tider.

VAR HAR DU DIN POLITISKA HEMVIST?

Jag har rötter i svensk arbetarrörelse och tillhörde under en del år det Socialdemokratiska partiet. Jag ville vara delaktig och ha insyn men hade inga ambitioner att nå politiska poster. Nu kan jag konstatera att företrädare för (S) behandlar politiskt oliktänkande med liknande förtryckarmetoder som de själva utsattes för  när de framträdde för mer än 100 år sedan.

När de första Sverigedemokraterna vunnit inträde i Kyrkomötet vid valet 2001 spökskrev jag motioner för deras två ledamöter. Redan då diskriminerades SD grovt och jag gjorde som jag gjorde av omsorg om demokratin. Jag engagerade mig i samband med euro-valet 2003 i Junilistan. När det efter riksdagsvalet 2006 stod klart att Junilistan inte hade några möjligheter över huvud taget i svensk politik inträdde jag i Sverigedemokraterna.

Som jag ser det finns det finns något att lära av alla de flesta stora politiska traditionerna. Jag är övertygad patriot och demokrat och ser med sorg och oro hur de demokratiska rättigheterna länge har förkrympts i Sverige. Jag är uppvuxen under en tid när man hyllade sakdebatter med argument och inte personangrepp med förtal som det nu har blivit. Till förfallet av den demokratiska kulturen hör att fullt lagliga och rimliga föredragshållare utestängs från lokaler och utsätts för förtalskampanjer.   

DU ÄR LEDAMOT I KYRKOMÖTET. FÖR VILKET PARTI?

Jag invaldes för Göteborgs Stift med en hel del kryss på en Sverigedemokratisk lista. Numera är jag utan tillhörighet till någon nomineringsgrupp. vilket innebär att jag inte får delta i något utskottsarbete.

Jag tappade förtroendet för SD-partiet i januari 2013, när jag i ett samtal med partisekreterare Söder fick veta att det inte spelar någon roll vilka företrädare medlemmarna väljer. Uteslutning eller ej "beror på om vi (dvs partistyrelsen) har förtroende för dem". Partiet är alltså i grunden inte demokratiskt. I andra länder skyddas partimedlemmarna av lag och kan inte uteslutas godtyckligt, i Sverige är de rättslösa.

Jag skrev på begäran en rent kyrkligt-informativ artikel om kyrkovalet som publicerades i tidningen Nationell idag (numera nedlagd). Att jag som präst inte kan begränsa mig till ett enda parti i min prästerliga gärning användes som förevändning för uteslutningen.

HUR REAGERAR DU PÅ UTESLUTNINGEN?

Det var ungefär som att sluta på en arbetsplats. Jag fick och har fått mängder av sympatibevis och de flesta gamla kamrater har jag goda relationer till. Många uteslöts på påhittade grunder i Västsverige eftersom partiledningen trodde att det pågick en konspiration mot den här.

Utan tvekan finns det en stor olust inom SD (och i andra nationellt sinnade kretsar) inför Svenska kyrkan (och de flesta kyrkor i Sverige). Detta är fullt berättigat med tanke på att kyrkornas makthavare reducerat kyrkan till ett anti-parti mot SD och andra nationellt sinnade. Frågan är hur kyrkan nu skall ställa sig när de etablerade partierna i praktiken har accepterat en viktig punkt i SD:s program, nämligen en kraftig minskning, nära nog ett stopp för invandringen. Jag håller det för mycket sannolikt att man kommer att överta ytterligare punkter i detta partis politik framöver, t.ex. förslaget om att begränsa välfärden för icke-svenska medborgare. Pengarna räcker inte till välfärd för alla. Vi måste vara realister. Redan nu är välfärden begränsad för asylsökande.

HUR SER DU PÅ KYRKAN OCH DESS IDENTITET?

Frågan är om kyrkan nu skall fördöma samtliga politiska partier (möjligen med undantag av de två mest vänsterextrema) på samma sätt som man fördömt SD? Eller skall kyrkorna inse att de inte är några politiska aktörer i första hand och återvinna sina identitet som kyrka?

Överpolitiseringen har lett till att kyrkan är mer eller mindre kidnappad av särintressen, minoriteter som använder kyrkan som plattform för sin propaganda. Massinvandringsförespråkarna är en sådan grupp. 70 % av svenska folket menar att Sverige har en invandring som är för stor enligt en opinionsundersökning.

Hbtq-vännerna en annan. Klimatalarmisterna en tredje. Självmordspacifister. Ett slags politiska fromhetsprestationer? Man frågar sig om det inte handlar om ett slags avlat religionspsykologiskt sett. Indiciet på att det fungerar som avlat torde vara att de som är tveksamma eller emot främjandet av särintressen fördöms som onda. De som är för dessa särintressen är de goda, de verkliga godhets-människorna.

PÅ FACEBOOK HAR DU EN GRUPP OM "EVANGELISK PATRIOTISM”. FÖRUTOM VAD DU TALAT OM I INTERVJUN OVAN VAD ÄR ATT TILLÄGGA OM DET DU KALLAR ”EVANGELISK PATRIOTISM”?

Det har visat sig att patriotiskt sinnade inte är välkomna i någon kyrkopolitisk gruppering, inte heller bland dem som inte är kopplade till något politiskt parti. Vår tanke är att bedriva opinionsbildning till samhälle och kyrka. Vi vill hålla ihop evangelium som ett budskap om livsmod för vår inre människa med evangelium i yttre avseende, dvs budskapet om de patriotiska värden som håller ihop ett gott samhälle. Vi är inte och skall inte bli ett politiskt parti. För att stödja det "yttre" evangeliet behöver man inte vara kristen, det räcker om man inser att kristendomen har haft och har mycket att ge samhällsbygget.

SLUTORD

AXEL W KARLSSON är - förutom att ha sin grund likt denna bloggs redaktör i uppdraget att vara VDM - som synes en synnerligen radikal röst i svensk kristenhet.

Radikaliteten skulle vara en självklarhet för varje sann autentisk kristen lärjunge i kyrka och samfund. Ett uttryck för detta är bl.a. det Axel W Karlsson lyfter i ”Evangelisk patriotism”.

Guds församling har ett ett profetiskt uppdrag att gestalta Guds rike, där evangeliet klart och tydligt visar på gränserna synd och förlåtelse, dom och nåd och rättfärdighetens grund i den Korsfäste Frälsaren som om sig själv säger: JAG ÄR Vägen, Sanningen och Livet.

Dag Selander
Red. bloggen MXp

AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: Axel W Karlsson, Evangelisk Patriotism, Samfunden, Socialdemokraterna, Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna ::

Kontakt
Prenumerera och dela

Till bloggens startsida


Kategorier


MERIT WAGER om migration

JAG HAR SKRIVIT OM DETTA VANSINNIGA I ATT SVERIGE tar in människor utan att veta vilka de är – alltså utan krav på att de ska styrka sin identitet. Inga afghaner, till exempel, styrker sin identitet. De har falska handlingar som smugglarna försett dem med och med dem som grund tillåter staten Sverige att de ges uppehållstillstånd här med allt vad det innebär av förmåner, utan att vi vet om de begått grova brott i hemlandet eller om de har några syl- eller skyddsskäl överhuvudtaget. De har till och med getts – och ges kontinuerligt – medborgarskap i okänd identitet. Trots att det inte på något sätt är en mänsklig rättighet att få medborgarskap i Sverige! Det minsta invånarna och medborgarna i en civiliserad rättsstat måste kunna kräva är att staten inte gör okända människor, medborgare i andra stater, till medborgare i Sverige! Det har jag ifrågasatt och rapporterat om så många gånger att det inte går att räkna.

JAG HAR SKRIVIT OM DETTA VANSINNIGA I ATT SVERIGE har låtit tiotusentals människor söka asyl i en påstådd ålder som med stor sannolikhet i väldigt många fall har varit påhittad. Inga krav på styrkande av ålder (lika lite som styrkande av identitet) har ställts. Säger en 28-åring att han är 17 år gammal, då är han 17 år gammal. Likaså om en 36-åring med glesnande hårväxt, rynkor och ett utseende som klart motsäger hans påstående om att han är 16 eller 17 år gammal, så har det accepterats. Det har jag rapporterat om så många gånger att det inte går att räkna.

JAG HAR SKRIVIT OM DETTA VANSINNIGA I ATT SVERIGE accepterar förfalskade handlingar, lögner, asylbedrägerier, stölder och missbruk av svenska pass, att ambassader sålt visum, asylsökande med dubbla, trippla och – om jag minns rätt: upp till åtta olika identiteter. Det har jag rapporterat om så många gånger att det inte går att räkna.

ALLT DETTA finns det tillgänglig information om här på den här sidan sedan långt, långt innan journalister och politiker började sin sanslöst snigelartade omvändelse vilken sker enbart för att det inte längre går, hur gärna de än hade velat fortsätta, att låtsas som om svart är vitt och vitt är svart.

KÄLLA Margit Wager: Varför har ni inte lyssnat på oss?

Arkiv