MXp

Reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

FN:s New World Order slås ut av Islams Jihadsyfte

Publicerad 2017-11-17 02:17:00 i Förenta Nationerna,Klicka på videobilden här (video 06:21):

FN:s Agenda 2030 med The New World Order och planen En gemensam ny Världsreligion accepteras inte av Islam.

Härom dagen förkunnar sheikh Abu Umran al Barq i Al Aqsa-moskén att innebörden av Jihad också är att den utkämpas "tills islam triumferar över alla andra religioner".

Se Jihad triumferar över alla religioner.AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: jihad, islam, New World Order, FN, Agenda 2030 ::

Den Nya Världsordningen med FN, Löfven och Påven

Publicerad 2017-11-14 10:50:00 i Förenta Nationerna,

DEN NYA VÄRLDSORDNINGEN - På FN:s toppmöte i New York 25-27/9 2015 framlades planen för hur världen skall styras från 1/1 2016 till 2030.
Alla länder i världen skall gå med på denna plan, och ingen skall få släpa efter. De rika skall hjälpa de fattiga, så att alla får det likadant och lika bra! Låter inte det fint!

HÄR ÄR DE 17 UTVECKLINGSMÅLEN I KORTHET:

* Mål 1 Utplåna fattigdomen i alla dess former överallt

* Mål 2 Utplåna hungern, uppnå säker födotillgång och bättre näring samt främja ett hållbart jordbruk

* Mål 3 Garantera ett liv i hälsa och främja välmåga för alla oavsett ålder

* Mål 4 Garantera rättvis kvalitetsutbildning för alla och främja möjligheter till livslångt lärande för alla

* Mål 5 Uppnå jämställdhet mellan könen och ge makt åt alla kvinnor och flickor

* Mål 6 Uppnå tillgång på och hållbar förvaltning av vatten och sanitära möjligheter åt alla

* Mål 7 Garantera tillgång på säker och hållbar energi till rimligt pris åt alla

* Mål 8 Främja snabb, fullständig och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och värdigt arbete åt alla

* Mål 9 Bygga en uthållig infrastruktur, främja en fullständig och hållbar industrialisering och uppamma en uppfinningsanda

* Mål 10 Minska ojämlikheten inom och mellan länder

* Mål 11 Göra städer och mänsklig bebyggelse för alla, trygga, uthålliga och hållbara

* Mål 12 Säkra hållbara konsumtions- och produktionsmönster

* Mål 13 Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras följder

* Mål 14 Bevara och på hållbart vis använda haven och marina tillgångar i en hållbar utveckling

* Mål 15 Skydda, återställa och främja hållbart bruk av jordens ekosystem, på hållbart sätt sköta om skogen, bekämpa ökenspridning samt bromsa och vända på markens försämring och stoppa förlusten av biologisk mångfald

* Mål 16 Ge tillgång till rättvisa för alla och bygga verksamma, ansvarshavande och allinnefattande institutioner på alla nivåer

* Mål 17 Stärka formerna för verkställandet av målen och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling.The New World Order är FN:s globaliseringsplan för En Världsregering, En Världsekonomi, En Världsreligion.

NWO är inte vad vi vill eller behöver som individer och nationer...


KÄLLA: Sid. 3 AGENDA 2030 pdf (10 sidor)...


AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: Agenda 2030, globalisering, hållbarhet, hållbar utveckling, Påve Franciskus, fattigdom, hunger, jämställdhet, ekosystem ::

Kontakt
Prenumerera och dela

Till bloggens startsida


Kategorier


MERIT WAGER om migration

JAG HAR SKRIVIT OM DETTA VANSINNIGA I ATT SVERIGE tar in människor utan att veta vilka de är – alltså utan krav på att de ska styrka sin identitet. Inga afghaner, till exempel, styrker sin identitet. De har falska handlingar som smugglarna försett dem med och med dem som grund tillåter staten Sverige att de ges uppehållstillstånd här med allt vad det innebär av förmåner, utan att vi vet om de begått grova brott i hemlandet eller om de har några syl- eller skyddsskäl överhuvudtaget. De har till och med getts – och ges kontinuerligt – medborgarskap i okänd identitet. Trots att det inte på något sätt är en mänsklig rättighet att få medborgarskap i Sverige! Det minsta invånarna och medborgarna i en civiliserad rättsstat måste kunna kräva är att staten inte gör okända människor, medborgare i andra stater, till medborgare i Sverige! Det har jag ifrågasatt och rapporterat om så många gånger att det inte går att räkna.

JAG HAR SKRIVIT OM DETTA VANSINNIGA I ATT SVERIGE har låtit tiotusentals människor söka asyl i en påstådd ålder som med stor sannolikhet i väldigt många fall har varit påhittad. Inga krav på styrkande av ålder (lika lite som styrkande av identitet) har ställts. Säger en 28-åring att han är 17 år gammal, då är han 17 år gammal. Likaså om en 36-åring med glesnande hårväxt, rynkor och ett utseende som klart motsäger hans påstående om att han är 16 eller 17 år gammal, så har det accepterats. Det har jag rapporterat om så många gånger att det inte går att räkna.

JAG HAR SKRIVIT OM DETTA VANSINNIGA I ATT SVERIGE accepterar förfalskade handlingar, lögner, asylbedrägerier, stölder och missbruk av svenska pass, att ambassader sålt visum, asylsökande med dubbla, trippla och – om jag minns rätt: upp till åtta olika identiteter. Det har jag rapporterat om så många gånger att det inte går att räkna.

ALLT DETTA finns det tillgänglig information om här på den här sidan sedan långt, långt innan journalister och politiker började sin sanslöst snigelartade omvändelse vilken sker enbart för att det inte längre går, hur gärna de än hade velat fortsätta, att låtsas som om svart är vitt och vitt är svart.

KÄLLA Margit Wager: Varför har ni inte lyssnat på oss?

Arkiv