MXp

Reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

FN:s New World Order slås ut av Islams Jihadsyfte

Publicerad 2017-11-17 02:17:00 i Förenta Nationerna,Klicka på videobilden här (video 06:21):

FN:s Agenda 2030 med The New World Order och planen En gemensam ny Världsreligion accepteras inte av Islam.

Härom dagen förkunnar sheikh Abu Umran al Barq i Al Aqsa-moskén att innebörden av Jihad också är att den utkämpas "tills islam triumferar över alla andra religioner".

Se Jihad triumferar över alla religioner.AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: jihad, islam, New World Order, FN, Agenda 2030 ::

Den Nya Världsordningen med FN, Löfven och Påven

Publicerad 2017-11-14 10:50:00 i Förenta Nationerna,

DEN NYA VÄRLDSORDNINGEN - På FN:s toppmöte i New York 25-27/9 2015 framlades planen för hur världen skall styras från 1/1 2016 till 2030.
Alla länder i världen skall gå med på denna plan, och ingen skall få släpa efter. De rika skall hjälpa de fattiga, så att alla får det likadant och lika bra! Låter inte det fint!

HÄR ÄR DE 17 UTVECKLINGSMÅLEN I KORTHET:

* Mål 1 Utplåna fattigdomen i alla dess former överallt

* Mål 2 Utplåna hungern, uppnå säker födotillgång och bättre näring samt främja ett hållbart jordbruk

* Mål 3 Garantera ett liv i hälsa och främja välmåga för alla oavsett ålder

* Mål 4 Garantera rättvis kvalitetsutbildning för alla och främja möjligheter till livslångt lärande för alla

* Mål 5 Uppnå jämställdhet mellan könen och ge makt åt alla kvinnor och flickor

* Mål 6 Uppnå tillgång på och hållbar förvaltning av vatten och sanitära möjligheter åt alla

* Mål 7 Garantera tillgång på säker och hållbar energi till rimligt pris åt alla

* Mål 8 Främja snabb, fullständig och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och värdigt arbete åt alla

* Mål 9 Bygga en uthållig infrastruktur, främja en fullständig och hållbar industrialisering och uppamma en uppfinningsanda

* Mål 10 Minska ojämlikheten inom och mellan länder

* Mål 11 Göra städer och mänsklig bebyggelse för alla, trygga, uthålliga och hållbara

* Mål 12 Säkra hållbara konsumtions- och produktionsmönster

* Mål 13 Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras följder

* Mål 14 Bevara och på hållbart vis använda haven och marina tillgångar i en hållbar utveckling

* Mål 15 Skydda, återställa och främja hållbart bruk av jordens ekosystem, på hållbart sätt sköta om skogen, bekämpa ökenspridning samt bromsa och vända på markens försämring och stoppa förlusten av biologisk mångfald

* Mål 16 Ge tillgång till rättvisa för alla och bygga verksamma, ansvarshavande och allinnefattande institutioner på alla nivåer

* Mål 17 Stärka formerna för verkställandet av målen och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling.The New World Order är FN:s globaliseringsplan för En Världsregering, En Världsekonomi, En Världsreligion.

NWO är inte vad vi vill eller behöver som individer och nationer...


KÄLLA: Sid. 3 AGENDA 2030 pdf (10 sidor)...


AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: Agenda 2030, globalisering, hållbarhet, hållbar utveckling, Påve Franciskus, fattigdom, hunger, jämställdhet, ekosystem ::

Om MXp


Kontakt

Min profilbild

Dag Selander

Kontakt
Prenumerera och dela

Till bloggens startsida


Kategorier


Arkiv


Creeper