MXp

Reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

Vi lever och dör - Kristus dog och lever

Publicerad 2017-04-14 19:42:00 i Kristen tro,

"WE LIVE AND DIE;
CHRIST DIED AND LIVED"
"Vi lever och dör; Kristus dog och lever" (: John Stott)

Dela gärna egna reflektioner och tankar om Påskens budskap...AKTUELLT Läs även andra intressanta bloggar om: långfredag, påsklördag, påskdag, korset, korsdöd, Golgata, Via dolorosa, Jesus Kristus, Jesus, Kristus, begravning, uppståndelse, korsfäst, död, begraven, på tredje dagen, uppstånden :: Update 18:35 ::

PÅSKENS BUDSKAP: Muhammed är död, men Jesus lever

Publicerad 2017-04-13 14:46:58 i Kristen tro,Buddha, Muhammed, Konfucius och Jesus är namnen på centralgestalterna i respektive religion.

Alla dog. Men bara en av dem uppstod från de döda. Dessutom lever Jesus idag 2.000 år efter sin död och uppståndelse.
AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: Jesus Kristus, Jesus, Muhammed, Buddha, Konfucius, buddism, islam, konfucianism, kristendom, Påsk ::

TRENDBROTT i Sverige?

Publicerad 2017-02-27 01:45:00 i Kristen tro,

DEN SVENSKA NATIONEN är i ett tillstånd av förfall.

EN FÖRNYELSE och upprättelse ser förebedjare i bön om Nåd.


Sverigebönen

"JOSIA var 8 år när han blev kung och han regerade i 31 år i Jerusalem. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon och vandrade i allt på sin fader Davids väg och vek inte av vare sig till höger eller till vänster." (2 Krön 34:27)

När Josia blev kung var nationens tillstånd i förfall. En konsekvens av att fäderna "hade gjort vad som var ont i Herrens ögon." (2 Krön 33:22) Templet var förfallet och folket hade övergett Herren, sin Gud. Guds vrede var stor. Men Gud visar än en gång att han inget hellre önskar än att hjälpa och leda den som är villig att lyda och följa honom.

Josia visar vilket inflytande en ung människa kan ha på en hel nation. Gud försåg honom med goda rådgivare: Översteprästen Hilkia och sekreteraren Safan. (2 Kung 22:8) Profetissan Hulda, som fick tala ut ordet från Herren när Josia bäst behövde det: "Eftersom ditt hjärta blev mjukt och du ödmjukade dig inför Herren när du hörde vad jag talat mot denna plats och mot dem som bor här...därför har jag också hört dig, säger Herren." (2 Kung 22:19).

Josia visade ödmjukhet men också en stark målmedvetenhet när det gällde att leda folket tillbaka till Gud. Idag kallar Gud ut ledare att vara vår tids "Josia-gestalter". Vi ser redan unga människor som betalar ett högt pris för att stå upp för Guds ord på de mörkaste platserna. Man "skrattar åt dem och hånar dem" (2 Krön 30:10) men vi tackar Gud för de som hör Herrens "ilbud" och "ödmjukar sig". (v 11).

Låt oss som förebedjare för vårt land vara goda rådgivare som stöttar varandra över generationsgränser!

"Men Herrens plan består för evigt" (Ps 33:11).


TEXTEN OVAN:
Klipp ur Nyhetsbrev (26/2) från Sverigebönen
...


AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: Riksdag, Regering, förebedjare, förfall, bön, upprättelse, nåd :: Update 06:20 ::

Kontakt
Se på himlens fåglar

Prenumerera och dela

Till bloggens startsida


The JERUSALEM POST

Kategorier


Arkiv