MXp

Reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

De samfundskristna vs Islam och Sverigedemokraterna

Publicerad 2017-07-21 10:30:00 i Kristen tro,

TheUglyTruth
KÄLLA The Ugly Truth

JOHN GUSTAVSSON född i Pingströrelsen är ett sanningsvittne om hur majoriteten av kristna inom frikyrkosamfund och skilda kyrkor förhåller sig dels till Islam och dels till Sverigedemokraterna.

PRESENTATION John Gustavsson är född 1991, doktorand i nationalekonomi vid National University of Ireland. Han bedriver forskning inom området beteendeekonomi, som är en blandning av psykologi, sociologi och nationalekonomi.Avpixlat

Den politiskt korrekta Världsbilden regerar samfunds- och kyrkokristenheten och styr hanteringen av Islam & SD.KÄLLA: Kristna mångkulturalister: Varför kristna försvarar Islam

AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: samfundskristna, frikyrkor, Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, kristendom, värdegrund ::

STOLT ÖVER ATT VARA KRISTEN I ÄNDENS TID

Publicerad 2017-06-28 10:08:00 i Kristen tro,MÅNGA ÄR STOLTA över än det ena och än det andra. Man är stolt över jaget & individualismen. Man är Pride över sodomi & homofili. Man är stolt över Sveriges feministregering. Man är stolt över att dyrka mångkuturalismen. Man är stolt över att vara rättrogen muselman, kalifatet, ummah, världsherravälde.

STOLTA KRISTNA... Var ser & hör vi autentiska kristna peka på Guds rikes evangelium? "Kristna" kyrkor & samfund tycks oftast förena sig med den världsbild som regerar i lokal, internationell opinion - världsandan - inte minst i FN.

STOLTA KRISTNA vet något om herrars Herre och kungars Kung som har all makt och som är på väg att befria och återupprätta skapelsen.

VITTNESBÖRD i Ändens tid ges av en stolt kristen vid namn LARS WIDERBERG. Läs hans text nedan:"Efter att ha lagt grund för både tanke och intention, genom att ha ordnat och skrivit fyra böcker – ”Apostlatro”, ”Skola för Ändtid”, ”Sållandet” och ”Sista Hornet” – finner jag stadga och ro till att skriva kors och tvärs i de ämnen som hör det apokalyptiska synsättet och vittnesbördet till.

Till detta synsätt hör ett rikt vittnesbörd om riket, ett varmt inträngande bland de gamla profeternas ord, ett synande och ordnande av de markörer som angetts för Herrens återkomst vilket ger praktisk grund för det apokalyptiska synsättet och, sedan, en uppgörelse med de teorier som leder vilse och som nu bedrar de många som har hjärta för Herrens Israel.

I dessa ting finner vi en rad konfliktzoner, men vår hållning är allt annan än aggressionens och disputerandets. Vi leds att föra ”det mjuka kriget” – den hållning som heter fridsstiftande och varmt tröstande, ett tröstebudskap som kommer att hålla hela Vedermödan igenom och ut på andra sidan om Herrens vedergällning och in i det rike som kommer att ledas med Messias, Jesus Kristus, återkommen och hälsad med allt det jubel som det varma gudsfolket kan mobilisera.

Ni hör alla, allaredan, att jag inte låter mig hindras från att vidröra denna ljuvliga nya begynnelse, då allt görs nytt under Herrens händer. Följ mig på denna skrivandets och bedjandets resa i väntan på Herrens återkomst som är vårt hopp och vår löftesgrund.

Lars W.

Fyra böcker av Lars Widerberg:
* Apostoliskt uppdrag, (engelska, svenska)
* Församling skolad för Ändens Tid, (svenska)
* Jakobs nöd, en sista sållning, (engelska, svenska)
* Det sista hornets dagar, (svenska)"

KÄLLA: FacebookAKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: Bibeln, Guds rike, Ändens tid, Evangelium, Jesus Kristus, Messias, Yttersta tiden, Kristi återkomst, Domare, Frälsare, Emmanuel, Gud Fader, Helige Ande ::

KontaktPrenumerera och dela

Till bloggens startsida


Kategorier


Arkiv