MXp

Reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

Politisk korrekthet är farlig - Del 2

Publicerad 2017-08-26 14:20:05 i Politiskt korrekt,

Professor Karl-Olov Arnstberg om varför den politiska korrektheten är så farlig och varför den leder till ett totalitärt samhälle.

Karl-Olov Arnstberg berör hyckleriet med att ledarna förespråkar massinvandring men själva inte lever nära konsekvenserna av den förda politiken.

I intervjun förs ett samtal om hur de tänker kring det samhälle som de ska lämna över till sina barn.

På-ytan-godheten är en del av den politiska korrektheten. Vi får veta varför det är så och även varför svenska fattigpensionärer inte omfattas av godheten.

Arnstberg förklarar varför massinvandring, feminism och miljölarm är frågor som är intimt sammankopplade med den politiska korrektheten.

Han varnar för konsekvenserna av att ge upp nationens självbestämmande och istället låta överstatliga organisationer som EU och FN styra, och att det är just detta som våra folkvalda till stor del gör.


AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: på-ytan-godheten, fattigpensionärer, massinvandring, feminism, miljölarm, EU, FN, PK-sjukan, politiskt korrekt, PK, mångkultur, allas lika värde, Gated Communities ::

Politisk korrekthet leder till ett totalitärt samhälle - Del 1

Publicerad 2017-08-19 03:40:00 i Politiskt korrekt,

Professor Karl-Olov Arnstberg om att Sverige leds av toppstyrda partier med dogmer som saknar verklighetsförankring.

”Allas lika värde” eller ”Vi ska inte skilja på vi och dem” är sådana verklighetsfrämmande dogmer som lägger grunden i en låtsad verklighet, en slags drömbild.

Därför blir det också viktigt att styra språket och använda ord som leder tankarna rätt så att man "inte vaknar".och förbjuda ord som smutsats ner av kontakt med verkligheten.

Intervjun kommer till sist in på att mångkultur leder till konflikter och att grupper vill få trygghet genom att skapa Gated Communities.

AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: PK-sjukan, politiskt korrekt, PK, mångkultur, allas lika värde, Gated Communities ::

PK-sjukan och PK-samhället

Publicerad 2017-03-18 17:56:23 i Politiskt korrekt,


SYMPTOM


Patologiskt förhöjd empati med utgrupper och åsiktsfränder
Oxytocinberoende (godhetsiver)
Pathos ersätter Logos
Faktaresistens
Likhetsfeminism
Förnekar rasers existens
Oförmåga att prioritera den egna gemenskapens intressen
Försämrad verklighetskänsla
Språkcensur
Värdegrundsförespråkare
Överhetslojalitet


DOGMER


Massinvandring är lönsamt
Alla människor har lika värde
Mångkultur är berikande
Vi har råd!
Förtrycket är strukturellt
Alla människor kan bli vad de vill
Kön är en social konstruktion


INTRESSEFOKUSERING


Antirasism
Globalism
Antinationalism
Feminism
Genuspedagogik
Kvotering
Normkritik
Klimat- och miljöfrågor
Mänskliga rättigheter


HÖGRISKGRUPPER


Journalister
Politiker
Kvinnor, särskilt unga kvinnor
HBTQ-personer
Opinionsbildare
Författare, konstnärer, musiker och andra intellektuella
Stå-upp-komiker
Högskoleutbildade, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap
Beteendevetare, särskilt psykologer
Myndighetsföreträdare


SMITTSPRIDARE


Expo
Författarförbundet
Journalisthögskolan
Universitet och högskolor, särskilt Södertörns högskola
Politiska ungdomsförbund
Media, särskilt kulturredaktioner
Fackföreningstidningar
Public Service, i synnerhet SVT-nyheter & SR P1
Bibliotek och andra kulturinstitutioner


FÖR vidare studium, se artikeln PK-sjukan av Karl-Olov Arnstberg


Arnstbergs text om PK-sjukan är en avslöjande sammanställning av fakta om den sjuka verklighet som drabbat Sverige & svenskarna.


AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: Politiskt korrekt, PK, PK-samhället, Karl-Olov Arnstberg, PK-sjukan ::

KontaktPrenumerera och dela

Till bloggens startsida


Kategorier


ArkivPetterssonsblogg.se