MXp

Profetiska reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

Ryssland och domen över Sverige

Publicerad 2014-06-06 16:20:00 i Profetiskt,


SVT om Ryssland och Putin...Vi lämnar den svenska humorn och Putin.

VAR OCH EN som har kunskap om profetiska budskap och profeter vet att profetior inte sällan har relevans för skilda tider och skeenden alltifrån Israels land och folk till nationerna i stort.

Under den gångna veckan har en video om domen över den svenska synden publicerats:

Se denna synnerligen allvarliga profetia om Ryssland och domen över Sverige

Under senaste seklet har en och annan profetia talat om Guds dom över Sverige. Nyligen möter vi det allvarliga budskapet om Guds dom över Sverige. Den som framför budskapet lyfter fram texten från profeten Jeremias bok kapitel 13. Johannes Embring heter sagespersonen. Vem är Johannes Embring?Elion.se.

Såvitt denna bloggs utgivare förstår är denna Embrings profetia både relevant och värd att pröva.

Att tala om "Guds straffdom över Sverige!" är en verklighet som de officiella kyrkorna och samfunden förnekar. Däremot finns fortfarande en skara enskilda kristtrogna som väl känner till denna verklighet. Om synd och nåd och Guds straffdomar.AKTUELLT: Läs även andra intressanta bloggar om: profetia, profeter, straffdomar, nåd, straff, Sverige, Ryssland, Jeremia 13, Johannes Embring, elion.se, Domen över Sverige, Putin, Obama, Gotland, Ukraina, EU ::

Kommentarer

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2014-07-06 14:08:10

Domen över det Kristna Sverige har redan börjat med Skiljandet av Fåren från Getterna !.

Sålunda -

https://www.blogger.com/comment.g?blogID=4332311803766211412&postID=2491473315537018839&page=1&token=1308209531439

Jag tänker återkomma med domen över det Politiska Sverige i en senare kommentar.

Arne Strand.

Postat av: Anonym

Publicerad 2014-07-06 14:15:21

Min kommentar ovan är på ett Ursprungligt inlägg -som ni kan klicka på som heter -

Visa ursprungligt inlägg

Arne Strand.

Postat av: Mxp/Dag

Publicerad 2014-07-06 15:26:15

Den långa länken ovan är för somliga svår att kopiera, varför följande kortlänk erbjuds:

http://bit.ly/TWzicw

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2014-07-07 20:47:52

Domen över det Civilpolitiska Sverige !.

Jag citerar -

" det kommer en stor kriminell styrka att söka sig till detta land’. "

Från -
Vikingaskeppet - en bild på svenska kristenhet -

http://gospel.jesuslever.eu/gud-i-samhallet-kristenheten/

Vidare -

Jag hörde dessa ord:" Dom över Sverige" det kommer ett grymt folk i landet och Sverige kommer att vara handfallna.. ( jag såg inte vilket folk det var). Sverige har tagit emot mycket invandrare men detta kommer inte att hjälpa de pga detta folk är så grymma..

Frän -
Uppdaterat den 16 mars 2013

http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_144.

Vidare -

" Därför skall jag sända över dig en våg av främlingar för att tukta dig i ditt högmod. Se, jag skall låta båtar komma över dig fulla av det som du hatar, ja överfulla skepp med ditt gissel, för att du må frukta mig, " !.

Från -

http://www.elion.se/?page_id=178

Kommentarer - Jag sumerar -

SVERIGE SKALL STRAFFAS AV GUD !!!.-

Tre - 3 Profetior om Sverige !.

Första - " det kommer en stor kriminell styrka att söka sig till detta land ".

Andra - "Jag hörde dessa ord:" Dom över Sverige" det kommer ett grymt folk i landet och Sverige kommer att vara handfallna.. ( jag såg inte vilket folk det var). Sverige har tagit emot mycket invandrare men detta kommer inte att hjälpa de pga detta folk är så grymma".!

och

Tredje - " Se, jag skall låta båtar komma över dig fulla av det som du hatar, ja överfulla skepp med ditt gissel, för att du må frukta mig" !.-

Kommentar

Sverige har två Nationalsynder som Gud Straffar med Döden -

ABORT och HOMOSEXUALITET !!!.

Det är Sveriges STYRANDE som infört dessa SYNDER,
och Därför är det Sveriges Styrande som skall Straffas.

De tre Profetiorna handlar om samma Händelse.
Gud sänder till Sverige sitt Redskap för att tukta Sverige.

Här är Redskapet -

http://sv.wikipedia.org/wiki/Usta%C5%A1a

Kriget i forna Yugoslavien kommer att starta på nytt och,
Ustasja kommer att drivas ut ur Kroatien och kommer så till Sverige.

Arne Strand.

Svar: Den som säger sig vara "vägen, sanningen och livet" är också den som sanktionerar domen över synden. Han som är levande Gud är också historiens Gud som minst av allt sällar sig till den skara som skändar livet.
Dag Selander

Postat av: Mxp/Dag

Publicerad 2014-07-07 23:39:17

Abort och homosexualitet är svenska nationalsynder vilka landets parlamentariker ytterst är ansvariga för.

Den som gör anspråk på att vara "vägen, sanningen och livet" sanktioner inte synden.

Sverige har kommit att bli aborternas förlovade land och ett nationellt HBTQ-Los Angeles. ("Godhetens land" Sverige toppar också den internationella listan över flesta våldtäkterna.)

Till den framtid som minst av allt är en lysande sådan hör inte bara en ekonomisk-politisk krasch utan också en dom över landets politiker för deras abort- och HBTQ-lagstiftning under senaste decennierna.

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2014-07-08 21:40:21

Ryssland och Domen över Sverige !.

Blir det en Rysk Invasion av Sverige som Videoklippet antyder ?.

Om det blir en konflikt Mellan Ryssland Och NATO/EU så finns en sådan risk.

Norge är ju NATO-medlem,
och för att skydda sig kan Ryssland bli tvunget att angripa Norge.
För att göra detta måste Ryssland gå över Norra Finland och Norra Sverige.

För att förhindra att Norden blir krigs-skådeplats,
och Nordens länder slits sönder av Krig,
bör de Kristna som förstår allvaret,
bedja Himmlarnas Gud att,
Föra Norge(och Danmark) ut ur både NATO och EU,
och få Nordens Folk att Ena sig,
Politiskt-Militärt-Ekonomiskt,
till en Nordisk Union,
där alla Nordens länder ingår,
och så hålla världen ifrån oss.

Detta har varit min önskan i flera årtionden nu.

I korthet.

Arne Strand.

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2014-07-24 20:43:12

Några fler Kommentarer.
Jag citerar mig själv -

Arne Strand. said,
16 november 2012 at 15:41

Jämnför Sakarja 6;8 ovan med Jesaja 14;13 här -

Jesaja 14 till ARN
Fred och Frid
till ARN från
P. Mikael.L.

Hej ARN !
Här kommer Jesaja i översättning.
Som förra gången så är hhör ingen textkristisk analys.
GUDs namnet här är ”EL”, och det förekommer bara en gång.

14:12. Hur-du föll- från himmlarna- morgon stjärna.-
Son av – morgon begynnelse.-
Du blev kastad ned- på jorden.-
En ligga kraftlös- till- länderna.-

14:13. Du- du sa- i ditt hjärta.-
Himmlarna- jag vill upp.-
Ovanför- stjärnor av- GUD.-
Jag vill resa upp- min tron.-
Jag vill sitta- på berg av- församling.
På yttersta- Norden.-

14:14 jag vill upp- Ovanför- över- moln.-
Jag vill göra mig lika- till högsta hög.-

Så ARN !
Norden = Zaphon ”kan även vara ”det norra”
Som du ser i 14:14 så börjar den med liten bokstav, och antagligen hänger det uttrycket ihop med raden ovanför så att det blir
”På yttersta av- Norden- jag vill upp”.

nästa blir då!
”Ovanför- över- moln.-

För mått och matematik, är viktigt för att förstå var en mening slutar och nästa börjar.

vänliga hälsningar
Mikael.

Arne Strand.

Kommentar - vi kommer här i Norden få Problem med denne karaktär ovan.

Vidare -

Arne Strand. said,
16 november 2012 at 15:50

Jämnför Sakarja 6;8, och Jesaja 14:13., med de så kallade Kristinebergsprofetian -

Så här lyder profetian:

”I världens yttersta tider kommer det att uppstå många falska profeter, av vilka åtskilliga kommer att förutsäga tiden för den yttersta domen. Om du får höra sådana tala, skall du inte tro vad de säger, ty endast Gud vet om den dagen. Beviset på att vi nalkas slutet är människornas lärdom, vilken sprider sig över hela jorden. Folken kommer också att bli egenkära av sig och lita på sig själva. Kristenheten avtar och gudaktigheten försvinner. Människorna skall mena, att ingen Gud har skapat jorden. Somliga kommer att tro, att människorna själva åstakommit undret. Framtidens människor kommer att göra stora uppfinningar, ja, så stora, att de anser att inte ens Gud gjort sådana underverk. Den mänskliga uppfinningsförmågan kommer att dana om de människor, som Gud skapat, men de människorna kommer att sakna själ.

Människorna kommer att resa i skyn på drakliknande föremål. Det blir drakliknande, fräsande föremål i skyn, på jorden och under jorden. På den tiden kommer människor att jubla och säga sig vara världsalltets herrar. Men ändå är de inte nöjda. Nästa etapp blir försöket att övervinna döden. Ingen skall behöva dö utan få evigt liv. Allt detta kommer människorna att se, men de har ej längre visdomens ögon att se med. De vill ej bättra sig från sina synder. Vedermödans plågor skall övergå alla jordens länder och folkslag, och på alla tungomål kommer klagolåt att höras.

Men i Norden finns ett land med resligt folk, och folken i Nordanlanden skall skonas i det längsta från de vedermödor, som redan gått ut över jorden. Ty Gud själv har rett en boning åt sin enfödde Son i ett av Nordlandets skimrande berg. Berget och landet skall länge vara överskuggat av Herrens hand. Var berget och landet finns, vet ännu ingen, men det skall uppenbaras i världens sista tider. Men innan den tiden kommer, har folken i Nordanlanden vikit av från Guds utstakade vägar. Ännu kommer Gud att förbarma sig över människorna i Nordlandet, därför att de är givmilda av sig. Men även det folket skall tilltaga i synd. Då kommer Gud att visa människorna sin enfödde Sons bostad i det skimrande berget, den boning, som han själv tillrett.

Det kommer en tid att råda stor häpnad inför Kristusbilden. Men snart kommer de att glömma allt, och gudlösheten får övertaget bland folket. De kommer att ropa, att det inte finns någon annan gud än kunskapens gud. Det skimrande berget kommer då att åter visa sig och bli omtalat bland människorna, därför att Guds beskyddande hand fortfarande vilar över folket, som bor där. Denna gång kommer Kristusbilden visa sig uppe på bergets topp, så att alla skall kunna se den. Åter skall mä

Postat av: Anonym

Publicerad 2014-07-25 20:42:31

Fortsättning på Kristinebergsprofetian -

Denna gång kommer Kristusbilden visa sig uppe på bergets topp, så att alla skall kunna se den. Åter skall människorna se och häpna över det stora undret. Gud kommer även en tid att skona Nordlandets människor från tidens vedermödor, så länge gudabilden visar sig, och dess boning inte krossats av människohänder.

Emellertid tilltar gudlösheten. Människornas otro blir större och större. Berget med gudagestalten krossas. Gud tager då sin beskyddande hand ifrån Nordlandets folk. De vedermödor, som det resliga folket så länge skonats ifrån, skall komma över dem. Sjufalt och åter sjufalt värre än de plågor, som hemsökt andra jordens länder och folk.”

Kommentar -

Nordlandets Skimrande Berg är - KRISTUSBERGET/ som Sakarja kap 6:8., och Jesaja kap.14:13.

Arne Strand.

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2014-08-08 21:37:14

”Out of the north He comes in golden splendor; God comes in awesome majesty” Job 37:22

Arne Strand.

Postat av: ola

Publicerad 2014-12-15 12:48:56

Det är glädjande att se att även bröderna i Sverige är på knä för att vara beredda på de ankommande dagarna som Gud skänker i sin nåd samtidigt som konsekvenserna för dessä nordens folks synder får sina straff . Gud varnar också de sekulariserade, för han är barmhärtig. Fastän Domen är faställd, vill jag uppmuntra. alla som känner sig kallade att frispråkigt varna det Svenska folket att lämna sina synder medän det är dag. Mörkret kommer ,redan inom ett är kan vi beskåda en annorlunda vardag. Den sk Stockholm profetian där drygt hälften av Finland blir invaderad väntar på sin eventuella uppfyllelse. Må den Heliga Ande ge. sioniterna i Sverige mod och visdom att förkunna var Herres ord och uppmaningar som det svenska folket behöver.

Svar: Ola, kolla min kommentar om Stockholmsprofetian----
Dag Selander

Postat av: Dag Selander

Publicerad 2014-12-15 13:16:52

Ola, för dem som inte känner till den så kallade Stockholmsprofetian vore det gott om du ville vara vänlig och kort skriva ned den här. Eller bara en länk.

Postat av: Anonym

Publicerad 2014-12-30 12:22:44

Ja - signaturen Ola bör posta denna så kallade Stockholmsprofetia och omsändigheterna omkring den,
så att den kan bedömmas.
Det synes mig nämmligen märkligt att Ryssland bara skulle ockupera halva Finland,
möjligen som en förberedelse mot att NATO genom Norge skulle agera mot Ryssland.

Hmmm ?.

Arne Strand.

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2015-07-01 20:53:58

Jag har hittat denna Stockholmsprofetia.

https://plus.google.com/111295661311871809130/posts/7nr7syuATat

Jag finner detta otroligt - jag citerar -

Du “son av Ros” du kommer att festa ett kort ögonblick över din seger. Men du och dina bröder kommer att falla för svärdet på Harmageddons slätt.

Kommentar -

Jag finner det osannolikt att Ryssland skulle ha resurser att sätta in mot Israel på Harmageddonslätten i 3e Världskriget.

Vidare jag citerar -

Också följande uttalades åt den ryska mannen: “Du måste gråta mycket över dina stupade bröder. De kommer att stupa i det stora kriget som börjar i Persien. När du med dina bröder beger er till Persien, då är det jag som ges er den rätten att bege er dit. Ni skall öppna en väg för en stor kung som reser sig i öster. Jag som talar till dig är Jahve Jire (Gud ser, Gud som har omsorg) Du kommer att ges rätten att beträda det Helga landet, men du kommer inte att förgöra den Heliga Staden. Och inteheller kommer du att förnedra dess folk. Utan din bror LOT kommer att förhärligas på Harmageddons slätt.

Kommentarer -

samma här -
detta yttrande synes mig förvirrat,
och LOT var den som var fader i incest till två av Jordaniens Folk.

Att Jordanierna skulle vara bror till Mesek/Ryssland är ju bara svammel,
och att dessa skulle förhärligas på harmageddons slätt synes mig befängt.

Arne Strand.

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2015-07-07 22:06:09

Jag har hittat en Profetia som jag bedömer vara Akut och Aktuell -.

Uppdaterat den 2 juli 2015

Älskade vänner!
Under djup nöd i tårar och stark bön för vårt lands kristna kom detta budskap som följer under detta bibelord. De är för dig som kallar dig kristen och tror dig vara ett Guds barn. Dessa bibelord har Herren givit mig för att verifiera de ord Han givit. Var och en må själv pröva budskapet.

David Eckefjord
”Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, vad är det för ett ordspråk I haven i Israel (Sveriges) land, när I sägen: »Tiden går, och av alla profetsynerna blive intet»?

Säg nu till dem: Så säger Herren, HERREN: Jag skall göra slut på det ordspråket, så att man icke mer skall bruka det i Israel (Sverige). Tala i stället så till dem: »Tiden kommer SNART, med all profetsynernas fullbordan.»Ty inga falska profetsyner och inga lögnaktiga spådomar skola mer finnas i Israels (Sveriges) hus; nej, jag, HERREN, skall tala det ord som jag vill tala, och det skall fullbordas, utan att länge fördröjas. Ja, du gensträviga släkte, i edra dagar skall jag tala ett ord och skall ock fullborda det, säger Herren, HERREN. Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, se, Israels (Sveriges) hus säger: »Den syn som han skådar gäller dagar som icke komma så snart; han profeterar om tider som ännu äro långt borta. Säg därför till dem: Så säger Herren, HERREN: Intet av vad jag har talat skall längre ”FÖRDRÖJAS”; vad jag talar, det SKALL SKE, säger Herren, HERREN”, Hes 12:21-28.
HELIG, HELIG, HELIG ÄR HERREN SEBAOT!
HELA JORDEN SKALL BLI FULL AV MIN HÄRLIGHET!
MEN NI I DETTA LAND HAR OHELGAT HELGEDOMEN!
NI HAR VÄMJELIGA AVGUDAR!
Ni har; Er SJÄLVA, era ÄGODELAR, era KYRKOR, era MÖTEN. Men ALLT ni gör är för er EGEN skull och har INGENTING med MIG att göra. Ni upphöjer er själva, dyrkar och tillber er själva.
Domen kommer över er, FÖR era ogudaktiga gärningar. Ni har förkastat ALLT som har med mig att göra. Ni lever i er avfällighet, tror er vara och vandra inför mig, men LYDNAD vet ni inte vad det innebär för någonting, HELIGHET och SANN GUDSFRUKTAN likaså. Ja JAG ÄR HELIG! Hela evigheten, hela evigheten vill min helighet bestå. JAG ÄR! Jag är från evighet till evighet, Jag är evighetens begynnelse och dess ände, som ingen ände har, alltid och evigt är Jag. Min helighet kan bara nalkas genom mitt dyra offer på Golgata, där nåd för era synder ges, genom att mitt dyra blod göts.
Ja Jag har SÖKT detta land, Jag har KALLAT detta folk till omvändelse. Jag har TALAT till de som tror sig vara mina barn, KYRKAN av denna tid., men min DOM kommer HÅRT att DRABBA er. Ni har INTE HÖRT UPP OCH OMVÄNT ER. Ja Jag har sannerligen varnat er, Jag har en lång tid kallat till omvändelse men ni har gjort era HJÄRTAN HÅRDA i er Gudsfrånvändhet. Ja Jag har längtat, Jag har manat till omvändelse.
MEN NI LEVER FÖR ER SJÄLVA! NI DYRKAR ER SJÄLVA!
NI HAR GJORT ER SJÄLVA TILL ERA GUDAR. NI HAR ERA BAALS ALTAREN I ERA KYRKOR, DÄR NI UPPHÖJER ERA GUDAR, ER SJÄLVA OCH ERA PENGAR!
NI LEVER LIV SOM ÄR AVSKYVÄRDA I MINA ÖGON! JA VÄMJELIGA, ÄR ER MIG SYNDERNA!
NI HOPAR SYND PÅ SYND!
NI ÄR OTROGNA OCH LEVER ETT OTUKTIGT OCH ORENT GUDSFRÅNVÄNT LIV I ER TOTALA AVFÄLLIGHET!
JA SODOM OCH GOMORRA SKULLE SKÄMMAS FÖR ER!
NI HAR INTE SANNINGEN, NI LEVER I ERA ORÄTTFÄRDIGA LÖGNER!
ALLT DET NI KALLAR KYRKA ÄR BARA ETT SKÅDESPEL INFÖR ER SJÄLVA!
NI HAR FÖR LÄNGE SEDAN VÄNT MIG RYGGEN!
JA JAG HAR SANNERLIGEN SÖKT ER TILL OMVÄNDELSE!
MEN DENNA FALLNA KYRKA, DETTA SYSTEM NI KALLAR KYRKA, HAR INGENTING MED MIG ATT GÖRA!
Ni har fortfarande möjlighet till OMVÄNDELSE, men EN DAG mycket snart är den MÖJLIGHETEN BORTA.

JA NI ÄR SKAMFLÄCKAR I MINA ÖGON, DET DJUPA MÖRKRET, DEN EVIGA DOMEN VÄNTAR ER, OM NI EJ VÄNDER OM. JA DEN EVIGA ELDEN ÄR TILLREDD FÖR DJÄVULEN OCH FÖR HANS ÄNGLAR.
Jag vill inte se människan gå förlorad, men er synd är SVÅR och er FÖRMÄTENHET och ert HÖGMOD i er VÄLFÄRD stoppar er från att motta min nåd. Jag vill och önskar omvändelse från er. Att ni inser, och SER med ögon det EVIGA PERPEKTIVET.
DESSA ORD ÄR

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2015-07-08 09:15:22

Forts -

DESSA ORD ÄR TILL MIN FÖRSAMLING I DETTA LAND!
DE SOM KALLAR SIG KRISTNA, DE SOM TROR SIG VARA ETT GUDS BARN.
MEN JAG ÄR HELIG OCH MITT BLOD RENAR FRÅN ALL SYND, LITEN SOM STOR!
Kom till mig som är den levande hörnstenen, du kan vila på och bygga ditt liv på, men det sker OM DU ÖDMJUKT VÄNDER OM FRÅN DINA ORÄTTFÄRDIGA GÄRNINGAR. Ja din synd ÄR SVÅR!
DU ÄR VÄGD FÖR LÄTT!
DOMEN kommer, den kommer med OERHÖRD KRAFT att drabba er. Ni har och har haft MÖJLIGHET till omvändelse, men snart, mycket snart är den tiden förbi. När svårigheterna kommer, kommer de att skölja över detta land som en KALLDUSCH. Helt oväntat kommer detta folk att vara, ja det kommer OMORAL som är värre än idag, det kommer KRIG, PEST och HUNGER. Men nåd ger Jag den som ropar ut sin nöd när allt detta kommer. Lev NU och OMVÄND DIG från dina MYCKNA och orättfärdiga synder.
JA DU ÄR ORÄTTFÄRDIG DU BABELS BARN, DU LEVER I DIN FÖRMÄTENHET!
ALLT DETTA DU BYGGT DITT LIV PÅ, JA DET VILL TAS IFRÅN DIG!
Kvar blir bara du själv, i din nakenhet, din litenhet. Du kan inte tro att Jag skall vara kvar i alla dessa döda sammanhang där ALL DENNA AVGUDADYRKAN PÅGÅR!
JA DET VILL BRINNA, SYNDEN VILL FÖRTÄRAS I EVIG ELD!
Allt det som är syndfullt, ja allt kött som ej omvänt sig på den dagen vill förtäras av den eviga elden.
MINA VARNINGAR OCH KALL TILL OMVÄNDELSE HAR GÅTT UT!
Jag har klart och tydligt fördömt detta ogudaktiga skökosystem ni kallar kyrka i detta land, JA JAG VREDGAS ÖVER ER ORÄTTFÄRDIGA FÖRMÄTENHET. JA SANNERLIGEN HAR JAG TALAT MÅNGA GÅNGER till detta land i mitt kall till omvändelse.
Böj er ned, fall ned i nöd över er synd inför mig den Levande Guden och omvänd er och Jag vill höra er och skaffa frälsning åt många, men i domen vill ni se. Nu är ni blinda, nu lever ni vederstyggligt, ni lever för er välfärd som att den skulle kunna rädda era själar. När er gud Mammon är borta ser ni, då ser ni lättare. Ja Jag älskar människan, men ni har fått mycket anförtrott åt er och av er avkräves mycket, inte alla men de som har vandrat med mig en gång, vet och mins min heliga natur. Men du har grumlat ditt hjärta och dragits med i detta Baals altare, de i kyrkorna, och du varken ser, hör eller kan längre förnimma min röst. Jag sörjer er mina barn, ni som en gång vandrade inför mitt ansikte, ja Jag sörjer er, ni har fallit offer för lögnen och villfarelsen i detta penningbekväma evangelium som har spridits i detta land. Jag har sannerligen ALLTID kallat den som vill följa mig att var dag försaka sig själv, sitt eget liv, för att ta mitt kors och följa mig, detta är och har alltid varit min smala väg som leder till livet och få finner.
Ja Jag sörjer er! Mina barn, Jag längtar efter er, att ni som tror er vara frälsta och tror er vara ett Guds barn är bedragna, lurade av detta avfallna skökosystem och väsende som brett ut sig i detta land.
JA SANNERLIGEN! ÄN EN GÅNG KALLAR JAG ER TILL HELIG OMVÄNDELSE INFÖR MITT ANSIKTE!
LEV FÖR MIG! Istället för att dyrka denna värld och dess system. Tiden är snart över och förbi, väckelse kommer i nöden. Min dom kommer, ja vida och vitt över denna syndfulla värld. KRIG STÅR FÖR DÖRREN, NÖD och svårigheter. Jag är trygghet för var och en som omvänder sig och ödmjukar sig inför mitt ansikte. Ja så har Jag den levande Guden talat.
OMVÄND DIG DU SVERIGES KRISTENHET, INNAN DET ÄR FÖR SENT!
Som en tjuv kommer Jag för den SOVANDE KYRKAN, de vill gå evigt förlorade, de som fortgår i sin synd och förmätenhet. Allt högmod vill ödmjukas på den dagen, amen, amen.
Så har Herren Sebaot Guds Konung av evighet till evighet talat, ja amen, Jag ÄR Amen.
Följande bibelord hör till budskapet;
”Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, Israels (Sveriges) hus har för mig blivit slagg; de äroallasammans blott koppar, tenn, järn och bly i ugnen; de äro ett silver som kan räknas för slagg.Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom I allasammans havenblivit slagg, se, därför skall jag hopsamla eder i Jerusalem (Sverige). Likasom man hopsamlar silver, koppar, järn, bly och tenn i ugnenoch där blåser upp eld under det och

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2015-07-08 09:16:59

Forts -

Likasom man hopsamlar silver, koppar, järn, bly och tenn i ugnenoch där blåser upp eld under det och smälter det, så skall jag imin vrede och förtörnelse hopsamla eder och kasta eder i ugnenoch smälta eder.Och säg till Israels (Sveriges) land: Så säger HERREN: Se, jag skall vända mig mot dig och draga ut mitt svärd ur skidan och utrota ur dig både rättfärdiga och ogudaktiga. Ja, eftersom jag skall utrota ur dig både rättfärdiga och ogudaktiga, därför skall mitt svärd fara ut ur skidan och vända sig mot allt kött mellan söder och norr; och allt kött skall förnimma att jag, HERREN, har dragit ut mitt svärd ur skidan; det skall icke mer stickas in igen”, Hes 22:17-20, 21:3-5.

David Eckefjord

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2015-07-08 09:36:28

Forts och kommentar till de tre närmast ovanstående utsagor -

Denna profetia om Vikingaskeppet synes mig handla om samma sak -

Jag citerar -

Gud i samhället /Kristenheten..
Apr
15


Vikingaskeppet – en profetisk bild över svensk kristenhet

– Ett vikingaskepp seglar i full storm. Det är panik ombord, ingen tycks finnas vid rodret. Det stormar så fruktansvärt att vågorna slår över både segel och mast. Herrens ord kommer: ”Var inte rädd!” och när de orden kommer så glider vikingaskeppet på ett lugnt vatten, men seglen är borta, bara masten är kvar. På halva masten hänger Sveriges flagga, i sorg. En man står nu vid rodret, tack och lov!

Reflektion
Den profetiska bilden har aktualitet i Den svenska kristenheten. Kyrkor, församlingar och samfund representeras varje vecka i nyhetsflödet. Inte bara i Predikoturerna med småstil. Utan framför allt i de stora rubrikerna om sexbrott av alla slag. Inte bara katolska kyrkans nu aktuella händelser, utan än mera alla sexuella brott i svenska kyrkan sedan decennier. Alla kyrkor och samfund representeras av synden som fördärvar genom övergrepp i sex, av ekonomisk art, stridigheter och maktmänniskors alla övergrepp. Alltmedan tabloidpressen och TV får nya uppslag för löpsedlarna…
# ‘Det är en sådan stillhet bland mitt folk, de avsomnade, de sover på sina slumringsplatser. Det är inget liv, det är en förlamning.’

# Här finns en varning; för ‘en stor eld brinna i Sveriges huvudstad. En eld som kommer att skaka många människor’. Sverige kommer ‘att se mycket svåra saker, folk reser sig mot varandra och det kommer en stor kriminell styrka att söka sig till detta land’.

# Texten talar löftesvis om ett ‘ansiktslöst’ folk. Det är en väntan sedan årtionden mångab har haft också jag. Att Herrens folk ska utrustas med kraft, ‘ansiktslöst’, dvs utan att några enskilda personer ska komma att fokuseras i den nya väckelsen.

/Dag Selander Mission XP-blogg

Arne Strand.

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2015-07-10 12:28:03

Jag anknyter till profetian om Vikinga skeppet här ovan.

Jag tror det är APOKALYPSEN som Börjar -

De sex första inseglen brytas.

1. Och jag såg Lammet bryta det första av de sju inseglen; och jag
hörde ett av de fyra väsendena säga såsom med tordönsröst:
»Kom.»
2. Då fick jag se en vit häst; och mannen som satt på den hade en
båge, och en segerkrans blev honom given, och han drog ut såsom
segrare och för att segra.

Kommentar -

Jag tror det blir ett Storkrig på Balkan,
där ovanstående Karaktär kommer att Framträda.

Arne Strand.

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om MXp:


Kontakt


Min profilbild

Dag Selander

KontaktPrenumerera och dela

Till bloggens startsida


Kategorier


Arkiv