MXp

Profetiska reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

AGENDA 2030 - Vet alla att målet är ett globalt totalitärt Världsstyre?

Publicerad 2018-10-05 10:41:00 i Politik,Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur … De enda som erbjuder ett alternativ till denna utveckling är Sverigedemokraterna, enligt Sverige 7:14 och LARS ENARSON.

Detta kontroversiella tilltal väckte ju mycket uppståndelse och mycket kritik i både kristna och profana kretsar. Men det har sedan dess bekräftats på olika sätt. Under böneturnén genom Sverige månaden före valet, blev jag uppmärksammad på det FN dokument som kallas för Agenda 2030.

Detta presenterades i FN i september 2015 av bl a påven och President Obama. I princip handlar detta mycket detaljerade projekt om en målsättning att senast år 2030 utifrån ett globalt världsstyre införa en total kontroll över alla individer i världen på livets alla områden, för att skapa ”en hållbar framtid” för vår planet.

För ”hela mänsklighetens bästa” kommer all individuell frihet att upphöra. Bakom alla de vackra orden döljer sig ett totalitärt skräcksamhälle långt värre än Orwells 1984.

agenda2030

”Agenda 2030” beskriver med andra ord exakt det som Bibeln redan förutsagt i tusentals år om en kommande antikristlig diktatur. ”Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat.” (Upp 13:7-8)

Planen för Agenda 2030 som backades upp av påven sjösattes januari 2016.

Regeringen Stefan Löfvén fattade ett beslut att Sverige ska ställa sig i spetsen och bli ett föregångsland för genomförandet av ”Agenda 2030” till punkt och pricka. De har sedan dess jobbat väldigt hårt och målmedvetet för projektet.

Författaren och teologen Claes-Göran Bergstrand skrev om detta i en artikel redan 2015 Sveriges roll i en ny världsordning (pdf):


”Enligt utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin, ’tar Sverige tillsammans med nio andra länder ett särskilt ansvar för genomförandet av Agenda 2030 och dess mål, som tillsammans skapar bättre förutsättningar för den enskilda människans liv, och vår planets överlevnad.

Som en av de största bidragsgivarna är vi tydliga med våra förväntningar på effektivitet och resultat.’ (Metro 26/10).

Bland organisationer som stödjer Agenda 2030 finns Svenska kyrkan, Svenska missionsrådet, KFUM, Frälsningsarmén, Diakonia, RFSU, Justitia et Pax, Svenska muslimer för fred och rättvisa och Svenska Bahâ`î samfundet.”

Det handlar alltså om rika flora av olika organisationer från olika religioner och livsåskådningar som arbetar och strävar tillsammans mot samma mål. Svenska Missionsrådet är medlemmar i Concord, vilket är Sveriges nätverk för Agenda 2030. I Svenska Missionsrådet ingår även Equmeniakyrkan, EFS, EFK, UMU, Församlingen Arken, m fl. Läs mer om detta här

* * * * * * * * *

AGENDA 2030 presenteras politiskt och medialt som ett nödvändigt projekt för att komma till rätta med miljöförstöringen och rädda miljön för barn och barnbarn.

Se bilden ovan! Klicka för större bild

Detta globalistiska projekt vill Sveriges riksdag och regering stå i täten för!

ATT "AGENDA 2030" faktiskt handlar om något helt annat känner människor oftast inte alls till.

AGENDA 2030 innebär ytterst ett totalitärt globalt styre där individuell frihet och yttrandefrihet upphört.

* * * * * * * * *

OVANSTÅENDE TEXT är saxad ur Rundbrev från Sverige 7:14 den 4 oktober.

H/T & KÄLLA Sverige 7:14.

Updated 7/10 07:00

Kommentarer

Postat av: Bo Rönn

Publicerad 2018-10-05 15:43:22

Hednafolken finns bland politiker, frimurare och annat löst folk.

Psaltaren 79 Svenska Folkbibeln (SFB)
6 Utgjut din vrede över hednafolken
som inte känner dig,
över riken som inte åkallar ditt namn.

Postat av: Dag

Publicerad 2018-10-05 20:16:28

Apropå ordet "hednafolken":

Hednafolk / Hedningar
Alla folk som inte bekände sig till den judiska tron.

Hednakristna
Ickejudar som kommit till tro på att Jesus var den väntade Messias och anslutit sig till den kristna församlingen.

Hedningarnas tider
Avser den tid som följde på Jerusalems förstöring, då ickejudiska folk dominerade den heliga staden. I den yttersta tiden skulle hedningarnas tider nå sitt slut och israeliter skulle åter härska i Jerusalem.

KÄLLA: BIBLISK ORDBOK http://tinyurl.com/yc9nyen9

Postat av: Anonym

Publicerad 2018-10-06 06:53:54

MOTSTANDAREN till det Totalitära Globala Världsstyret.

Johannes' uppenbarelse, 6 Kapitlet
De sex första inseglen brytas.

1. Och jag såg Lammet bryta det första av de sju inseglen; och jag
hörde ett av de fyra väsendena säga såsom med tordönsröst:
»Kom.»
2. Då fick jag se en vit häst; och mannen som satt på den hade en
båge, och en segerkrans blev honom given, och han drog ut såsom
segrare och för att segra.

Kommentar,
Kriget i forna Jugoslavien kommer att utbryta igen.

Vidare

Daniel, 12 Kapitlet
Mikaels strid för Israel; uppståndelsen och ändens tid.

1. På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten som står
såsom försvarare för dina landsmän; och då kommer en tid av nöd,
vars like icke har funnits, allt ifrån den dag då människor
blevo till och ända till den tiden. Men på den tiden skola av
ditt folk alla de varda frälsta, som finnas skrivna i boken.

kommentar,
3e Världskriget bryter ut(Hesekiel kap 38,39).

Johannes uppenbarelse kap.12.versarna

7. Och en strid uppstod i himmelen: Mikael och hans änglar gåvo sig
i strid med draken; och draken och hans änglar stridde mot dem,
8. men de förmådde intet mot dem, och i himmelen fanns nu icke mer
någon plats för dem.
9. Och den store draken, den gamle ormen, blev nedkastad, han som
kallas Djävul och Satan, och som förvillar hela världen; han blev
nedkastad till jorden, och hans änglar kastades ned jämte honom.

Kommentar,
Att kastas ner till Jorden betyder att forlora VÄRLDSHERRAVÄLDET.

Himmelen har HIMMLARNA i Grundtexten.

Himlarnas Rike är ett mellanrike mellan GUDS RIKE och JORDENS RIKE,

Himlarnas Rike är Guds Rikes Styrelseskick Over Jodens Rike


I den Indiska Gudsuppenbarelsen väntas tvá kommande Gudsinkarnationer(Avatarer, Tjänare).
En av dem kallas KALKI,

EN POLITISK VÄRLDSHÄRSKARE SOM SKALL BEKÄMPA DE ONDA MED SVÄRDET(KRIG).


Arne Strand.


Svar: Kan man månne säga att profetiorna är mångahanda men att många har sina skilda uppgifter i olika tider samt att många i tiden visar sig vara absoluta inför tidens avslutning...
Dag Selander

Postat av: Dag

Publicerad 2018-10-06 07:15:49

Vi närmar oss i den yttersta tidens många skeenden. Ett vet vi ur Bibelns undervisning o det är att slutdramat om lösningar på alla svårigheter inte ligger århundraden framåt i tiden. Det är gott att ha facit o att kunna lita på Världens Frälsare, Messias kungars Kung o herrars HERRE.

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2018-10-06 11:33:24

Jag anknyter till min utsaga ovan.

Den Globala Diktaturens upprättande.

16. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga,
både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra
handen eller på pannan,
17. så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som
är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.

Fran

http://runeberg.org/bibeln/66_13.html

F0rsta Vilddjuret är EU, Tarsis kopmän i Hesekielkap 38.

Andra Vilddjuret är Yemen och Saudiarabien,SABA och DEDAN också i Hesekiel kap 38.

Arne Strand.

Postat av: Dag

Publicerad 2018-10-06 12:03:35

SYFTET med min bloggpost "AGENDA 2030 - Vet alla att målet är ett globalt totalitärt Världsstyre?" är helt enkelt att påminna om att den "heliga" Miljörörelsen med alla sina sjutton Globala mål i praktiken leder fram till en antikristlig diktatur.

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om MXp


Kontakt


Min profilbild

Dag Selander

KontaktPrenumerera och dela

Till bloggens startsida


Kategorier


Arkiv