MXp

Profetiska reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

Kommentarer

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2019-06-22 09:42:29

Ingen av dessa báda har APOSTELNS eller PROFETENS ÄMBETE.

De forstár inte Jesu Kristi Församling,
varken den lokala eller Universella.

Deras utsagor är bara deras egna uppfattningar.

DET FINNS INGA KYRKOR I BIBELN ELLER GUDS ORD.

Kyrkor är SATANS PAHITT,
for att Jesu Kristi Lokalforsamling skall sta under Satans Kontroll,
genom den själiska människans Vishet som tillhor de Onda Andarna.
Pa sa vis hindras JESU KRISTI AUKTORITET och HERRVÄLDIGHET att utovas av HANS LOKALFORASAMLING.
vilket vi kan se av att Samhällena inte är Gudomligt styrda.

Kyrkorna har inga Nycklar eller nagon Auktoritet i ANDEVÄRLDEN,
därfor att de inte Gor Guds Vilja.

21. Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig:
'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.
22. Många skola på 'den dagen'[1] säga till mig: 'Herre, Herre,
hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit
ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?'
23. Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån
bort ifrån mig, I ogärningsmän.'

Kommentar

Lagen i NT är GUDS VILJA.

ANDLIGA NADEGAVOR,
säger inget onm vart peronliga forhallande till Gud och Herren Jesus Kristus.

"Inte Kant Eder"/ Jesus hade ingen gemenskap med dem.

"OGARNINGSMAN" /Har Laglosa man i Grundtexten.

I KORTHET !.

Arne Strand.


Postat av: Dag Selander

Publicerad 2019-06-22 21:00:30

”Ingen av dessa báda har APOSTELNS eller PROFETENS ÄMBETE.” 
*** KOMMENTAR (1): Arne Strand är en av de mesta kommentatorerna på bloggen MXp. Bloggens utgivare och editor är Dag Selander som är tacksam för Arne Strands radikalitet. Det tvärsäkra uttalandet om Lars Enarson kan jag alls icke hålla med om på grund av mina erfarenheter och kunskaper om profetia, profeter och förbön.

”De forstár inte Jesu Kristi Församling, varken den lokala eller Universella. Deras utsagor är bara deras egna uppfattningar.” 
*** KOMMENTAR (2): De förstår visst vad ’Jesu Kristi församling’ är. Ett längre samtal förs utifrån Matt 16:16ff

”DET FINNS INGA KYRKOR I BIBELN ELLER GUDS ORD. Kyrkor är SATANS PAHITT, for att Jesu Kristi Lokalforsamling skall sta under Satans Kontroll, genom den själiska människans Vishet som tillhor de Onda Andarna. 
Pa sa vis hindras JESU KRISTI AUKTORITET och HERRVÄLDIGHET att utovas av HANS LOKALFORASAMLING, vilket vi kan se av att Samhällena inte är Gudomligt styrda.”
*** KOMMENTAR (3): ’Kyrkan’, ’kyrkor’, ’kyrkoorganisationer’, ’trossamfunden’ har enligt Arne Strand mera gemensamt med denna världens väsende än med Jesus som säger ”Jag skall bygga min församling” (Matt 16:15).

”Kyrkorna har inga Nycklar eller nagon Auktoritet i ANDEVÄRLDEN, 
därfor att de inte Gor Guds Vilja. 

21. Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 
'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja. 
22. Många skola på 'den dagen'[1] säga till mig: 'Herre, Herre, 
hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit 
ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?' 
23. Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån 
bort ifrån mig, I ogärningsmän.'”

*** KOMMENTAR (4): Jesus undervisar i bönen ’Fader vår’ om GUDS NAMN (helgat varde Ditt namn), om GUDS RIKE (tillkomme Ditt rike), GUDS VILJA (ske Din vilja).

Postat av: Anonym

Publicerad 2019-06-23 12:30:59

Jag blev tvungen att Skratta at kommentarerna till min utsaga ovan.

Ja vi har all fatt olika gávor och insikter av HERREN i Jesus Kristus.

Jag citerar ett Engelsy Ordsprak,

"Wait and SEE said the Englishman Wait and SEE" !.

Arne Strand.

Postat av: Dag Selander

Publicerad 2019-06-23 13:03:05

Skrattet... vad föär slags skratt?
Vad jag inte kan skratta åt är att du dömer ut som bure Du Herrens domarefunktion.

Postat av: Anonym

Publicerad 2019-06-23 15:58:29

JA JA Nu kanske vi natt vägs ände ända.

Vi far väl se.

Arne Strand.

Postat av: Dag Selander

Publicerad 2019-06-23 17:16:51

Ja, så är det... och 'tillkomme ditt rike'
är vår gemensamma adventsbön (adveniat regnum tuam).

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2019-06-24 16:33:07

Matteus 16 och versarna

16Simon Petrus svarade och sade: »Du är Messias, den levande Gudens Son.» 17Då svarade Jesus och sade till honom: »Salig är du, Simon, Jonas' son; ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min Fader, som är i himmelen. 18Så säger ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga min församling16Simon Petrus svarade och sade: »Du är Messias, den levande Gudens Son.» 17Då svarade Jesus och sade till honom: »Salig är du, Simon, Jonas' son; ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min Fader, som är i himmelen. 18Så säger ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga min församling, och dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga. 19Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad du löser på jorden, det skall vara löst i himmelen.» 20Därefter förbjöd han lärjungarna att för någon säga att han var Messias., och dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga. 19Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad du löser på jorden, det skall vara löst i himmelen.» 20Därefter förbjöd han lärjungarna att för någon säga att han var Messias.

Kommentar

min Fader, som är i himmelen. 18Så säger ock jag dig att du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga min församling

Himmelen har HIMLARNA i Grundtexten alltsa
Himmlarnas Rike.

Det är GUD FADERN som är PETRUS KLIPPAN,
inte Petrus Lärjungen.

Det star skrivet att FORSAMLINGEN är byggd pa APOSTLARS OCH PROFETERS GRUNDVALAR.

De som Svamlar om Kyrkors Samhorighet med KRISTI FORSAMLING ar inga Apostlar eller Profeter.

Arne Strand.

Postat av: Arne Strand

Publicerad 2019-06-24 21:34:59

Jag anknyter till mina kommentarer ovan.

https://www.youtube.com/watch?v=JtGVWHmzCho

36. Jesus svarade: »Mitt rike är icke av denna världen. Om mitt rike
vore av denna världen, så hade väl mina tjänare kämpat för att
jag icke skulle bliva överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike
icke av denna världen.

20. Då svarade Jesus honom: »Rävarna hava kulor, och himmelens
fåglar hava nästen; men Människosonen har ingen plats där han
kan vila sitt huvud.

Arne Strand.

Postat av: Anonym

Publicerad 2019-06-25 06:02:30Jag anknyter till min kommentar närmast ovan

DEt star skrivet '

"HANS KROPP ÄRO VI SOM ÄRO FORSAMLINGEN" !.

Kommentar

Sätt Forsamlingen i Stället for MÄNNISKOSONEN och DENNA VÄRLD ovan och vi kan se att '


Kyrkor har inget gemensamt med GUD Och Herren Jesus och Hans Församling att Göra.


Forsamling är en Feloversättning av EKLESIAN /" DE UTKALLADE".


De är utkallade ur denna Värld.

Arne Strand.

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om MXp


Kontakt


Min profilbild

Dag Selander

KontaktPrenumerera och dela

Till bloggens startsida


Kategorier


Arkiv