MXp

Profetiska reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

SwebbTV intervjuar Lars Bern om Ullenhag, klimatuppror, SVT mm

Publicerad 2019-06-11 20:54:00 i Fjärde statsmakten,SwebbTV "Vi inleder med att diskutera en artikel i Göteborgsposten där präster och artister uppmanar AP-fonderna att flytta pensionspengarna bort från den lönsamma sektorn för fossil energi.

Lars Bern förklarar att orsaken till att så många artister, som inte har relevant utbildning eller speciell kunskap, skriver på dessa upprop är att de hoppas på att få uppdrag. Det är en ren marknadsföring.

I sitt upprop skriver de om en mängd klimathot och Lars Bern går igenom några av dessa och förklarar på vilket sätt de är falska.

Dessutom är Sveriges möjligheter att påverka de stora ländernas utsläpp helt försumbara eftersom de folkrika och delvis fattiga länderna prioriterar att ge sina befolkningar elektricitet. Detta sker framförallt med kraftverk som drivs av fossila bränslen.

Det allvarliga med denna artikel i GP är att tidningen uppenbarligen inte har några journalister som kan granska debattörernas helt felaktiga påståenden. De borde vara enkla att bemöta, Lars Bern menar att denna brist är ett genomgående drag hos den svenska journalistiken eftersom den har blivit ett propagandainstrument för makthavare.

Medierna lobbar också konsekvent för vindkraft trots att denna inte kan ge oss en effektiv elförsörjning på grund av den intermittenta funktionen.

Lars Bern menar dessutom att det finns en dold agenda som innebär att människors frihet begränsas och att en liten elit kan flyta ovanpå. De föreslagna lösningarna leder till att de sämst ställda drabbas hårdast.

Vi kommer in på att trängselavgifterna ska höjas rejält och att tidsintervallet då avgiften gäller ska utsträckas. Också parkeringsavgifterna har höjts kraftigt. Alla dessa kostnader drabbar alla lika och följer inte principen om "skatt efter bärkraft".

Vi kommenterar SVTs försök att lobba för flygskatten där de kommer fram till att skatten på flyg egentligen är låg. Tyvärr räknar SVT fel när det gäller skatten på bensin eftersom de glömmer momsen på 25%.

Lars Bern berättar att han tidigare var engagerad i Folkpartiet och att de strävade mot maximal frihet för medborgarna. Liberalerna idag har snarast som mål att ge maximal frihet för de internationella finansintressena. Han spårar detta långt tillbaka i partiets utveckling och till en akademisk överklass i Stockholm som också är den grupp som stöder Erik Ullenhag.

Den andra huvudkandidaten till posten som partiledare för Liberalerna, Nyamko Sabuni, är enligt Lars Bern mer kompetent och har vid utfrågning i Expressen visat att hon inte duckar för den infekterade integrationsfrågan.

Vi avslutar med kommentar kring förslaget att förbjuda alternativ behandling vid allvarliga sjukdomar.

Lars Bern menar att skolmedicinen har misslyckats helt med att motverka den skenande utvecklingen av metabola sjukdomar och att det är djupt upprörande att försöka stoppa alternativen.

Han ger ett personligt exempel på behandling av gikt där han blivit besvärsfri genom att inta hög dos av C-vitamin dagligen, uppdelad under dygnet."

Länk till GPs artikel:

https://www.gp.se/debatt/l%C3%A5t-v%C3%A5ra-pensionspengar-f%C3%A5-f%C3%B6tter-och-r%C3%A4dda-klimatet-1.15506763
::

Om MXp:


Kontakt


Min profilbild

Dag Selander

KontaktPrenumerera och dela

Till bloggens startsida


Kategorier


Arkiv