MXp

Reflektioner om samhälle, yttrandefrihet & demokrati

Bedrägeriet kring Olof Palme

Publicerad 2019-04-06 12:09:00 i Olof Palme,

ingridomaria.se

Författaren Claes Hedberg har i boken EN OVÄNTAD VÄNDNING (2017) skrivit om Olof Palme och huruvida det var ett mord. Palmemordet skulle alltså inte vara ett mord.

Palmemordet är ett av flera ouppklarade katastrofer och skeenden senaste fyra decennierna. Tillsammans med de främmande u-båtarna och Estonia har Sveriges folk inte fått veta sanningen.

De politiska förklaringarna som getts är bristfälliga och sanningen har undanhållits. Det s.k. statsbärande socialdemokratiska partiet står för maktfullkomligt folkförakt.

Den dagsaktuella politiska debatten bör ses i ljuset av det tänkta bedrägeriet kring Olof Palme.


* * * * * *

Svensk Webbtelevision om Palmemordet (publi. 5 apr. 2019):

"Claes Hedbergs föredrag om Palmemordet hamnade på Youtube för en tid sedan och har snart nått 100.000 visningar. Många av våra tittare har efter att ha sett föredraget bett oss att vi ska genomföra en intervju med Claes, vilken nu finns tillgänglig.

Föredraget bygger på hans bok "En oväntad vändning" som är en omfattande sammanställning av information kring Palmemordet och som framförallt ställer saker på ända genom ett helt omvälvande scenario avseende Olof Palmes bortgång.

Claes menar i sin bok att det inte var ett mord utan ett planerat försvinnande. Detta är inte en helt ny tanke utan en tes som också framfördes i en bok av advokat Jan Liljeson år 2009. Liljeson hade tidigare arbetat som rådgivare åt den svenska ambassaden i Paris under Carl Lidbom. Carl Lidbom var enligt Clas är en av nyckelpersonerna i Olof Palmes försvinnande.

Enligt den beskrivning Claes Hedberg ger deltog förutom Carl Lidbom, även Hans Holmér, Harry Schein och Ebbe Carlsson i planeringen. Detta var personer som alla stod nära Olof Palme och det socialdemokratiska partiets kärna.

Vid den här tiden, år 1986, löpte Olof Palme en reell risk att bli mördad och levde under hot från en mängd olika organisationer, både inom och utom Sverige. Det kunde nog uppfattas som en tidsfråga när ett mord skulle komma att ske.

Dessutom hade, enligt Claes Hedberg, Olof Palme drabbats av en dödlig sjukdom.

Mot denna bakgrund beslutade, enligt Hedbergs scenario, nyckelpersoner inom socialdemokratin, tillsammans med Olof Palmes familj, att arrangera ett skenmord. Detta skulle i stället för vanära leda till hjältestatus och en mängd positiva effekter för det socialdemokratiska partiet.

Claes Hedberg förklarar i sitt scenario en mängd omständigheter kring Lisbeth Palmes uppträdande efter mordet, skottskadorna i hennes kappa, det senarelagda rikslarmet, Hans Holmérs förehavanden på mordkvällen, den vilseledande och fullständigt misslyckade polisutredningen mm.

Claes har ett starkt önskemål om att det tillsätts en sanningskommission som rätar ut mängden av frågetecken som fortfarande kvarstår. Den förlängda preskriptionstiden för mord, som infördes för några år sedan, gör att förundersökningssekretess fortfarande råder, vilket ytterligare försvårar möjligheterna att lösa det hela."

Sanningen om Olof Palme är föredraget som nämns av SwebbTV ovan. Verkligheten vänds upp och ned för var och en som tar del av videointervjun ovan, tar del av Föredraget samt läser boken EN OVÄNTAD VÄNDNING och sanningen om Palme inkl. ledningen för socialdemokratin är chockerande. Den verklighet som PK-eliten skapat är Fake News om något. Vi behöver få till stånd en snar sanningskommission!

På Ingrid o Marias blogg finns en läsvärd artikel om boken:
Tanken svindlar. Blev Olof Palme aldrig mördad?

och även argumentation kring invändningar mot bokens beskrivna scenario:
Palmeutredningen. Vad tror de som var med?


Senaste uppdatering 21:45

Om MXp


Kontakt


Min profilbild

Dag Selander

KontaktPrenumerera och dela

Till bloggens startsida


300px

Kategorier


Arkiv